matokeo Kijerumani-Polish

  • Bier (nomino, Kijerumani)
    • piwo piwo  (nomino, Polish)