kwa jumla

 1. -

Ulinganishi wa kivumishi

 1. -
 2. -
 3. -

Declension

male
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
female
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
neuter
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
wingi
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -