kwa jumla

 1. fonde
 2. b-
 3. y-

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. fonde bi
wingi
 1. fonde yi

kionyeshi mbali

umoja
 1. fonde ba
wingi
 1. fonde ya

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. ab fonde
wingi
 1. ay fonde
wingi (contraction)
 1. i fonde

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. fonde bii
 2. ama
 3. bii fonde
karibu na mzungumzaji
 1. fonde boobu
 2. ama
 3. boobu fonde
mbali
 1. fonde bale
 2. ama
 3. bale fonde
ama pia
 1. fonde bee
 2. ama
 3. bee fonde
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. fonde boobale
 2. ama
 3. boobale fonde
ama pia
 1. fonde booba
 2. ama
 3. booba fonde
ama pia
 1. fonde boobee
 2. ama
 3. boobee fonde

kibainishi kihusishi

buye
 1. fonde buy
definite
 1. fonde biy

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. fonde bepp
liongezalo
 1. beneen fonde

genitive determiner

umoja
 1. sama fonde
 2. sa fonde
 3. fondeam
 4. sunu fonde
 5. seen fonde
 6. seen fonde
wingi
 1. samay fonde
 2. say fonde
 3. ay fondeam
 4. sunuy fonde
 5. seeni fonde
 6. seeni fonde