kwa jumla

 1. daaj

umbo msingi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
Perfect
 1. daajoon
 2. daajoon
 3. daajoon
 4. daajoon
 5. daajoon
 6. daajoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. daajul
 2. daajul
 3. daajul
 4. daajul
 5. daajul
 6. daajul
ukanushi wa hali timilifu
 1. daajuloon
 2. daajuloon
 3. daajuloon
 4. daajuloon
 5. daajuloon
 6. daajuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
Perfect
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
ukanushi wa wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
ukanushi wa hali timilifu
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj

halinjeo endelezi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
Perfect
 1. daajoon
 2. daajoon
 3. daajoon
 4. daajoon
 5. daajoon
 6. daajoon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
Perfect
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj

kukisisitiza kiima

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
Perfect
 1. daajoon
 2. daajoon
 3. daajoon
 4. daajoon
 5. daajoon
 6. daajoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. daajul
 2. daajul
 3. daajul
 4. daajul
 5. daajul
 6. daajul

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
Perfect
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj

kukisisitiza kitenzi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. daaj naa
 2. verb nga
 3. daaj naa
 4. daaj nanu
 5. daaj ngeen
 6. daaj ñanu
Perfect
 1. daajoon naa
 2. verboon nga
 3. daajoon naa
 4. daajoon nanu
 5. daajoon ngeen
 6. daajoon ñanu
ukanushi wa wakati uliopo
 1. daajuma
 2. daajuloo
 3. daajul
 4. daajunu
 5. daajuleen
 6. daajunu
ukanushi wa hali timilifu
 1. daajuma woon
 2. daajuloo woon
 3. daajuloon
 4. daajunu woon
 5. daajuleen woon
 6. daajunu woon

kukisisitiza yambwa

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
Perfect
 1. daajoon
 2. daajoon
 3. daajoon
 4. daajoon
 5. daajoon
 6. daajoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. daajul
 2. daajul
 3. daajul
 4. daajul
 5. daajul
 6. daajul
ukanushi wa hali timilifu
 1. daajuloon
 2. daajuloon
 3. daajuloon
 4. daajuloon
 5. daajuloon
 6. daajuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
Perfect
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
ukanushi wa wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
ukanushi wa hali timilifu
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj

yakinishi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
Perfect
 1. daajoon
 2. daajoon
 3. daajoon
 4. daajoon
 5. daajoon
 6. daajoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. daajul
 2. daajul
 3. daajul
 4. daajul
 5. daajul
 6. daajul
ukanushi wa hali timilifu
 1. daajuloon
 2. daajuloon
 3. daajuloon
 4. daajuloon
 5. daajuloon
 6. daajuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
Perfect
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
 7. daaj
 8. daaj
 9. daaj
 10. daaj
 11. daaj
 12. daaj
ukanushi wa wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
ukanushi wa hali timilifu
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
 7. daaj
 8. daaj
 9. daaj
 10. daaj
 11. daaj
 12. daaj

Projective

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
ukanushi wa wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
tendo la kawaida wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
tendo la kawaida na hali timilifu
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
ukanushi wa tendo la kawaida wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
ukanushi wa tendo la kawaida na hali timilifu
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj

Amri

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. daajee
 2. daajee
 3. daajee
 4. daajee
 5. daajee
 6. daajee
Perfect
 1. daajee
 2. daajee
 3. daajee
 4. daajee
 5. daajee
 6. daajee
ukanushi wa wakati uliopo
 1. daajulee
 2. daajulee
 3. daajulee
 4. daajulee
 5. daajul
 6. daajul
ukanushi wa hali timilifu
 1. daajulee
 2. daajulee
 3. daajulee
 4. daajulee
 5. daajulee
 6. daajulee
 7. daaj
 8. daaj
 9. daaj
 10. daaj
 11. daaj
 12. daaj

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
Perfect
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
ukanushi wa wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
ukanushi wa hali timilifu
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
 7. daaj
 8. daaj
 9. daaj
 10. daaj
 11. daaj
 12. daaj

Hali ya kuamuru

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. daajal
 2. daajleen
halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
ukanushi
 1. daaj
 2. daaj
ukanushi
 1. daaj
 2. daaj

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. daajee
 2. daajee
 3. daajee
 4. daajee
 5. daajee
 6. daaj
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. daaj
 2. daaj
 3. daaj
 4. daaj
 5. daaj
 6. daaj
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. daajulee
 2. daajulee
 3. daajulee
 4. daajulee
 5. daajul
 6. daajulee
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. daajee
 2. daajee
 3. daajee
 4. daajee
 5. daajee
 6. daaj