kwa jumla

 1. friedlich

Ulinganishi wa kivumishi

 1. friedlich
 2. friedlicher
 3. friedlichsten

Declension na kibainishi bayana

male
 1. der friedliche
 2. des friedlichen
 3. dem friedlichen
 4. den friedlichen
female
 1. die friedliche
 2. der friedliche
 3. der friedlichen
 4. die friedlichen
neuter
 1. das friedliche
 2. des friedliche
 3. dem friedlichen
 4. das friedlichen
wingi
 1. die friedlichen
 2. der friedlichen
 3. den friedlichen
 4. die friedlichen

Declension na kibainishi buye

male
 1. ein friedlicher
 2. eines friedlichen
 3. einem friedlichem
 4. einen friedlichen
female
 1. eine friedliche
 2. einer friedliche
 3. einer friedlicher
 4. eine friedlicher
neuter
 1. ein friedliches
 2. eines friedliches
 3. einem friedlichem
 4. ein friedlichen
wingi
 1. - friedliche
 2. - friedliche
 3. - friedlichen
 4. - friedlicher

Declension bila kibainishi

male
 1. friedlicher
 2. friedlichen
 3. friedlichen
 4. friedlichen
female
 1. friedliche
 2. friedliche
 3. friedlichen
 4. friedlichen
neuter
 1. friedliches
 2. friedliches
 3. friedlichen
 4. friedlichen
wingi
 1. friedlichen
 2. friedlichen
 3. friedlichen
 4. friedlichen

kiwango linganishi

Declension na kibainishi bayana

male
 1. der friedliche
 2. des friedlichen
 3. dem friedlichen
 4. den friedlichen
female
 1. die friedliche
 2. der friedliche
 3. der friedlichen
 4. die friedlichen
neuter
 1. das friedliche
 2. des friedliche
 3. dem friedlichen
 4. das friedlichen
wingi
 1. die friedlichen
 2. der friedlichen
 3. den friedlichen
 4. die friedlichen

Declension na kibainishi buye

male
 1. ein friedlicher
 2. eines friedlichen
 3. einem friedlichem
 4. einen friedlichen
female
 1. eine friedliche
 2. einer friedliche
 3. einer friedlicher
 4. eine friedlicher
neuter
 1. ein friedliches
 2. eines friedliches
 3. einem friedlichem
 4. ein friedlichen
wingi
 1. keine friedliche
 2. keiner friedliche
 3. keinen friedlichen
 4. keine friedlicher

Declension bila kibainishi

male
 1. friedlicher
 2. friedlichen
 3. friedlichen
 4. friedlichen
female
 1. friedliche
 2. friedliche
 3. friedlichen
 4. friedlichen
neuter
 1. friedliches
 2. friedliches
 3. friedlichen
 4. friedlichen
wingi
 1. friedlichen
 2. friedlichen
 3. friedlichen
 4. friedlichen

kiwango upeo

Declension na kibainishi bayana

male
 1. der friedlichste
 2. des friedlichsten
 3. dem friedlichsten
 4. den friedlichsten
female
 1. die friedlichste
 2. der friedlichste
 3. der friedlichsten
 4. die friedlichsten
neuter
 1. das friedlichste
 2. des friedlichste
 3. dem friedlichsten
 4. das friedlichsten
wingi
 1. die friedlichsten
 2. der friedlichsten
 3. den friedlichsten
 4. die friedlichsten

Declension na kibainishi buye

male
 1. ein friedlichster
 2. eines friedlichsten
 3. einem friedlichstem
 4. einen friedlichsten
female
 1. eine friedlichste
 2. einer friedlichste
 3. einer friedlichster
 4. eine friedlichster
neuter
 1. ein friedlichstes
 2. eines friedlichstes
 3. einem friedlichstem
 4. ein friedlichsten
wingi
 1. keine friedlichste
 2. keiner friedlichste
 3. keinen friedlichsten
 4. keine friedlichster

Declension bila kibainishi

male
 1. friedlichster
 2. friedlichsten
 3. friedlichsten
 4. friedlichsten
female
 1. friedlichste
 2. friedlichste
 3. friedlichsten
 4. friedlichsten
neuter
 1. friedlichstes
 2. friedlichstes
 3. friedlichsten
 4. friedlichsten
wingi
 1. friedlichsten
 2. friedlichsten
 3. friedlichsten
 4. friedlichsten