kwa jumla

  1. отброситься
  2. отбрасываться
  3. отбрасываться
  4. отбросить
  5. отброситься

Declension umoja

    1. nafsi 2. nafsi 3. nafsi
wakati uliopo   ne ne ne
wakati ujao   отброшусь отбросишься отбросится
wakati uliopita male отбросился
female отбросилась
neuter отбросилось

Declension wingi

    1. nafsi 2. nafsi 3. nafsi
wakati uliopo   ne ne ne
wakati ujao   отбросимся отброситесь отбросятся
wakati uliopita отбросились