kwa jumla

  1. пережить
  2. переживаться
  3. переживаться
  4. пережить
  5. пережиться

Declension umoja

    1. nafsi 2. nafsi 3. nafsi
wakati uliopo   ne ne ne
wakati ujao   переживу переживешь переживет
wakati uliopita male пережил
female пережила
neuter пережило

Declension wingi

    1. nafsi 2. nafsi 3. nafsi
wakati uliopo   ne ne ne
wakati ujao   переживем переживете переживут
wakati uliopita пережили