kwa jumla
 1. dhilifu
 2. dhilifu kuliko
 3. dhilifu kuliko -ote
 1. dhilifu
 1.  
 2. dhilifu
 3.  
 4. dhilifu
 5.  
 6. dhilifu
 7.  
 8. dhilifu
 9.  
 10. dhilifu
 11.  
 12. dhilifu
 13.  
 14. dhilifu
 15.  
 16. dhilifu
 17.  
 1.  
 2. dhilifu
 3.  
 4. dhilifu
 5.  
 6. dhilifu
 7.  
 8. dhilifu
 9.  
 10. dhilifu
 11.  
 12. dhilifu
 13.  
 14. NE
 15.  
 16. dhilifu
 17.  
 1.  
 2. NE
 3.  
 4. NE
 5.  
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9.  
 10. NE
 11.  
 12. dhilifu
 13.  
 14. NE
 15.  
 16. NE
 17.