kwa jumla

  1. Kai

Declension

umoja
  1. der Kai
  2. des Kais
  3. dem Kai
  4. den Kai
wingi
  1. die Kais
  2. der Kais
  3. den Kais
  4. die Kais