lililotafutwa la mwisho

matokeo Kijerumani-Swahili

  • hoch (kielezi, Kijerumani)
    • juu juu  (kielezi, Swahili)
  • hoch (kivumishi, Kijerumani)
    • refu refu  (kivumishi, Swahili)
  • Hoch (nomino, Kijerumani)