kwa jumla

 1. kupakasa
 2. kupakasa

wakati uliopo

kauli yakinishi
 1. ninapakasa
 2. unapakasa
 3. anapakasa
 4. tunapakasa
 5. mnapakasa
 6. wanapakasa
 7.  
 8. kinapakasa
 9. vinapakasa
 10.  
 11. unapakasa
 12. inapakasa
 13.  
 14. linapakasa
 15. yanapakasa
 16.  
 17. inapakasa
 18. zinapakasa
 19.  
 20. unapakasa
 21. zinapakasa
 22. yanapakasa
ukanushi
 1. sipakasi
 2. hupakasi
 3. hapakasi
 4. hatupakasi
 5. hampakasi
 6. hawapakasi
 7.  
 8. hakipakasi
 9. havipakasi
 10.  
 11. haupakasi
 12. haipakasi
 13.  
 14. halipakasi
 15. hayapakasi
 16.  
 17. haipakasi
 18. hazipakasi
 19.  
 20. haupakasi
 21. hazipakasi
 22. hayapakasi

wakati uliopo endelezi

kauli yakinishi
 1. napakasa
 2. wapakasa
 3. apakasa
 4. twapakasa
 5. mwapakasa
 6. wapakasa
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
ukanushi
 1. sipakasi
 2. hupakasi
 3. hapakasi
 4. hatupakasi
 5. hampakasi
 6. hawapakasi
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

hali timilifu

kauli yakinishi
 1. nimepakasa
 2. umepakasa
 3. amepakasa
 4. tumepakasa
 5. mmepakasa
 6. wamepakasa
 7.  
 8. kimepakasa
 9. vimepakasa
 10.  
 11. umepakasa
 12. imepakasa
 13.  
 14. limepakasa
 15. yamepakasa
 16.  
 17. imepakasa
 18. zimepakasa
 19.  
 20. umepakasa
 21. zimepakasa
 22. yamepakasa
ukanushi
 1. sijapakasa
 2. hujapakasa
 3. hajapakasa
 4. hatujapakasa
 5. hamjapakasa
 6. hawajapakasa
 7.  
 8. hakijapakasa
 9. havijapakasa
 10.  
 11. haujapakasa
 12. haijapakasa
 13.  
 14. halijapakasa
 15. hayajapakasa
 16.  
 17. haijapakasa
 18. hazijapakasa
 19.  
 20. haujapakasa
 21. hazijapakasa
 22. hayajapakasa

wakati uliopita

kauli yakinishi
 1. nilipakasa
 2. ulipakasa
 3. alipakasa
 4. tulipakasa
 5. mlipakasa
 6. walipakasa
 7.  
 8. kilipakasa
 9. vilipakasa
 10.  
 11. ulipakasa
 12. ilipakasa
 13.  
 14. lilipakasa
 15. yalipakasa
 16.  
 17. ilipakasa
 18. zilipakasa
 19.  
 20. ulipakasa
 21. zilipakasa
 22. yalipakasa
ukanushi
 1. sikupakasa
 2. hukupakasa
 3. hakupakasa
 4. hatukupakasa
 5. hamkupakasa
 6. hawakupakasa
 7.  
 8. hakikupakasa
 9. havikupakasa
 10.  
 11. haukupakasa
 12. haikupakasa
 13.  
 14. halikupakasa
 15. hayakupakasa
 16.  
 17. haikupakasa
 18. hazikupakasa
 19.  
 20. haukupakasa
 21. hazikupakasa
 22. hayakupakasa

wakati uliopita endelezi

kauli yakinishi
 1. nilikuwa ninapakasa
 2. ulikuwa unapakasa
 3. alikuwa anapakasa
 4. tulikuwa tunapakasa
 5. mlikuwa mnapakasa
 6. walikuwa wanapakasa
 7.  
 8. kilikuwa kinapakasa
 9. vilikuwa vinapakasa
 10.  
 11. ulikuwa unapakasa
 12. ilikuwa inapakasa
 13.  
 14. lilikuwa linapakasa
 15. yalikuwa yanapakasa
 16.  
 17. ilikuwa inapakasa
 18. zilikuwa zinapakasa
 19.  
 20. ulikuwa unapakasa
 21. zilikuwa zinapakasa
 22. yalikuwa yanapakasa
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

wakati ujao

kauli yakinishi
 1. nitapakasa
 2. utapakasa
 3. atapakasa
 4. tutapakasa
 5. mtapakasa
 6. watapakasa
 7.  
 8. kitapakasa
 9. vitapakasa
 10.  
 11. utapakasa
 12. itapakasa
 13.  
 14. litapakasa
 15. yatapakasa
 16.  
 17. itapakasa
 18. zitapakasa
 19.  
 20. utapakasa
 21. zitapakasa
 22. yatapakasa
ukanushi
 1. sitapakasa
 2. hutapakasa
 3. hatapakasa
 4. hatutapakasa
 5. hamtapakasa
 6. hawatapakasa
 7.  
 8. hakitapakasa
 9. havitapakasa
 10.  
 11. hautapakasa
 12. haitapakasa
 13.  
 14. halitapakasa
 15. hayatapakasa
 16.  
 17. haitapakasa
 18. hazitapakasa
 19.  
 20. hautapakasa
 21. hazitapakasa
 22. hayatapakasa

wakati ujao endelezi

kauli yakinishi
 1. nitakuwa ninapakasa
 2. utakuwa unapakasa
 3. atakuwa anapakasa
 4. tutakuwa tunapakasa
 5. mtakuwa mnapakasa
 6. watakuwa wanapakasa
 7.  
 8. kitakuwa kinapakasa
 9. vitakuwa vinapakasa
 10.  
 11. utakuwa unapakasa
 12. itakuwa inapakasa
 13.  
 14. litakuwa linapakasa
 15. yatakuwa yanapakasa
 16.  
 17. itakuwa inapakasa
 18. zitakuwa zinapakasa
 19.  
 20. utakuwa unapakasa
 21. zitakuwa zinapakasa
 22. yatakuwa yanapakasa
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

hali ya mazoea

kauli yakinishi
 1. mimi hupakasa
 2. wewe hupakasa
 3. yeye hupakasa
 4. sisi hupakasa
 5. ninyi hupakasa
 6. wao hupakasa
 7.  
 8. hupakasa
 9. hupakasa
 10.  
 11. hupakasa
 12. hupakasa
 13.  
 14. hupakasa
 15. hupakasa
 16.  
 17. hupakasa
 18. hupakasa
 19.  
 20. hupakasa
 21. hupakasa
 22. hupakasa
ukanushi
 1. huwa sipakasi
 2. huwa hupakasi
 3. huwa hapakasi
 4. huwa hatupakasi
 5. huwa hampakasi
 6. huwa hawapakasi
 7.  
 8. huwa hakipakasi
 9. huwa havipakasi
 10.  
 11. huwa haupakasi
 12. huwa haipakasi
 13.  
 14. huwa halipakasi
 15. huwa hayapakasi
 16.  
 17. huwa haipakasi
 18. huwa hazipakasi
 19.  
 20. huwa haupakasi
 21. huwa hazipakasi
 22. huwa hayapakasi

hali ya kutarajia

kauli yakinishi
 1. nipakase
 2. upakase
 3. apakase
 4. tupakase
 5. mpakase
 6. wapakase
 7.  
 8. kipakase
 9. vipakase
 10.  
 11. upakase
 12. ipakase
 13.  
 14. lipakase
 15. yapakase
 16.  
 17. ipakase
 18. zipakase
 19.  
 20. upakase
 21. zipakase
 22. yapakase
ukanushi
 1. nisipakase
 2. usipakase
 3. asipakase
 4. tusipakase
 5. msipakase
 6. wasipakase
 7.  
 8. kisipakase
 9. visipakase
 10.  
 11. usipakase
 12. isipakase
 13.  
 14. lisipakase
 15. yasipakase
 16.  
 17. isipakase
 18. zisipakase
 19.  
 20. usipakase
 21. zisipakase
 22. yasipakase

hali ya masharti 1

kauli yakinishi
 1. nikipakasa
 2. ukipakasa
 3. akipakasa
 4. tukipakasa
 5. mkipakasa
 6. wakipakasa
 7.  
 8. kikipakasa
 9. vikipakasa
 10.  
 11. ukipakasa
 12. ikipakasa
 13.  
 14. likipakasa
 15. yakipakasa
 16.  
 17. ikipakasa
 18. zikipakasa
 19.  
 20. ukipakasa
 21. zikipakasa
 22. yakipakasa
ukanushi
 1. nisipopakasa
 2. usipopakasa
 3. asipopakasa
 4. tusipopakasa
 5. msipopakasa
 6. wasipopakasa
 7.  
 8. kisipopakasa
 9. visipopakasa
 10.  
 11. usipopakasa
 12. isipopakasa
 13.  
 14. lisipopakasa
 15. yasipopakasa
 16.  
 17. isipopakasa
 18. zisipopakasa
 19.  
 20. usipopakasa
 21. zisipopakasa
 22. yasipopakasa

hali ya masharti 2

kauli yakinishi
 1. ningepakasa
 2. ungepakasa
 3. angepakasa
 4. tungepakasa
 5. mngepakasa
 6. wangepakasa
 7.  
 8. kingepakasa
 9. vingepakasa
 10.  
 11. ungepakasa
 12. ingepakasa
 13.  
 14. lingepakasa
 15. yangepakasa
 16.  
 17. ingepakasa
 18. zingepakasa
 19.  
 20. ungepakasa
 21. zingepakasa
 22. yangepakasa
ukanushi
 1. nisingepakasa
 2. usingepakasa
 3. asingepakasa
 4. tusingepakasa
 5. msingepakasa
 6. wasingepakasa
 7.  
 8. kisingepakasa
 9. visingepakasa
 10.  
 11. usingepakasa
 12. isingepakasa
 13.  
 14. lisingepakasa
 15. yasingepakasa
 16.  
 17. isingepakasa
 18. zisingepakasa
 19.  
 20. usingepakasa
 21. zisingepakasa
 22. yasingepakasa

hali ya masharti 3

kauli yakinishi
 1. ningalipakasa
 2. ungalipakasa
 3. angalipakasa
 4. tungalipakasa
 5. mngalipakasa
 6. wangalipakasa
 7.  
 8. kingalipakasa
 9. vingalipakasa
 10.  
 11. ungalipakasa
 12. ingalipakasa
 13.  
 14. lingalipakasa
 15. yangalipakasa
 16.  
 17. ingalipakasa
 18. zingalipakasa
 19.  
 20. ungalipakasa
 21. zingalipakasa
 22. yangalipakasa
ukanushi
 1. nisingalipakasa
 2. usingalipakasa
 3. asingalipakasa
 4. tusingalipakasa
 5. msingalipakasa
 6. wasingalipakasa
 7.  
 8. kisingalipakasa
 9. visingalipakasa
 10.  
 11. usingalipakasa
 12. isingalipakasa
 13.  
 14. lisingalipakasa
 15. yasingalipakasa
 16.  
 17. isingalipakasa
 18. zisingalipakasa
 19.  
 20. usingalipakasa
 21. zisingalipakasa
 22. yasingalipakasa

narrative

kauli yakinishi
 1. nikapakasa
 2. ukapakasa
 3. akapakasa
 4. tukapakasa
 5. mkapakasa
 6. wakapakasa
 7.  
 8. kikapakasa
 9. vikapakasa
 10.  
 11. ukapakasa
 12. ikapakasa
 13.  
 14. likapakasa
 15. yakapakasa
 16.  
 17. ikapakasa
 18. zikapakasa
 19.  
 20. ukapakasa
 21. zikapakasa
 22. yakapakasa
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE