kwa jumla

 1. verlaufen
 2. verlaufend
 3. verlaufen
 4. sein

Indicative mode

wakati uliopo
 1. verlaufe
 2. verläufst
 3. verläuft
 4. verlaufen
 5. verlauft
 6. verlaufen
wakati uliopita
 1. verlief
 2. verliefst
 3. verlief
 4. verliefen
 5. verlieft
 6. verliefen
wakati timilifu
 1. bin verlaufen
 2. bist verlaufen
 3. ist verlaufen
 4. sind verlaufen
 5. seid verlaufen
 6. sind verlaufen
wakati uliopita hali timilifu
 1. war verlaufen
 2. warst verlaufen
 3. war verlaufen
 4. waren verlaufen
 5. wart verlaufen
 6. waren verlaufen
wakati ujao 1
 1. werde verlaufen
 2. wirst verlaufen
 3. wird verlaufen
 4. werden verlaufen
 5. werdet verlaufen
 6. werden verlaufen
wakati ujao 2
 1. werde verlaufen sein
 2. wirst verlaufen sein
 3. wird verlaufen sein
 4. werden verlaufen sein
 5. werdet verlaufen sein
 6. werden verlaufen sein

hali ya kutarajia

wakati uliopo
 1. verlaufe
 2. verlaufest
 3. verlaufe
 4. verlaufen
 5. verlaufet
 6. verlaufen
wakati uliopita
 1. verliefe
 2. verliefest
 3. verliefe
 4. verliefen
 5. verliefet
 6. verliefen
wakati timilifu
 1. sei verlaufen
 2. seiest verlaufen
 3. sei verlaufen
 4. seien verlaufen
 5. seiet verlaufen
 6. seien verlaufen
wakati uliopita hali timilifu
 1. wäre verlaufen
 2. wärest verlaufen
 3. wäre verlaufen
 4. wären verlaufen
 5. wäret verlaufen
 6. waren verlaufen
wakati ujao 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
wakati ujao 2
 1. werde - sein
 2. werdest - sein
 3. werde - sein
 4. werden - sein
 5. werdet - sein
 6. werden - sein

hali ya masharti

wakati ujao
 1. würde verlaufen
 2. würdest verlaufen
 3. würde verlaufen
 4. würden verlaufen
 5. würdet verlaufen
 6. würden verlaufen
wakati timilifu
 1. werde verlaufen sein
 2. wirst verlaufen sein
 3. wird verlaufen sein
 4. werden verlaufen sein
 5. werdet verlaufen sein
 6. werden verlaufen sein

Hali ya kuamuru

 1. verlaufe
 2. -
 3. -
 4. -