kwa jumla

 1. kustahi
 2. kustahi

wakati uliopo

kauli yakinishi
 1. ninastahi
 2. unastahi
 3. anastahi
 4. tunastahi
 5. mnastahi
 6. wanastahi
 7.  
 8. kinastahi
 9. vinastahi
 10.  
 11. unastahi
 12. inastahi
 13.  
 14. linastahi
 15. yanastahi
 16.  
 17. inastahi
 18. zinastahi
 19.  
 20. unastahi
 21. zinastahi
 22. yanastahi
ukanushi
 1. sistahi
 2. hustahi
 3. hastahi
 4. hatustahi
 5. hamstahi
 6. hawastahi
 7.  
 8. hakistahi
 9. havistahi
 10.  
 11. haustahi
 12. haistahi
 13.  
 14. halistahi
 15. hayastahi
 16.  
 17. haistahi
 18. hazistahi
 19.  
 20. haustahi
 21. hazistahi
 22. hayastahi

wakati uliopo endelezi

kauli yakinishi
 1. nastahi
 2. wastahi
 3. astahi
 4. twastahi
 5. mwastahi
 6. wastahi
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
ukanushi
 1. sistahi
 2. hustahi
 3. hastahi
 4. hatustahi
 5. hamstahi
 6. hawastahi
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

hali timilifu

kauli yakinishi
 1. nimestahi
 2. umestahi
 3. amestahi
 4. tumestahi
 5. mmestahi
 6. wamestahi
 7.  
 8. kimestahi
 9. vimestahi
 10.  
 11. umestahi
 12. imestahi
 13.  
 14. limestahi
 15. yamestahi
 16.  
 17. imestahi
 18. zimestahi
 19.  
 20. umestahi
 21. zimestahi
 22. yamestahi
ukanushi
 1. sijastahi
 2. hujastahi
 3. hajastahi
 4. hatujastahi
 5. hamjastahi
 6. hawajastahi
 7.  
 8. hakijastahi
 9. havijastahi
 10.  
 11. haujastahi
 12. haijastahi
 13.  
 14. halijastahi
 15. hayajastahi
 16.  
 17. haijastahi
 18. hazijastahi
 19.  
 20. haujastahi
 21. hazijastahi
 22. hayajastahi

wakati uliopita

kauli yakinishi
 1. nilistahi
 2. ulistahi
 3. alistahi
 4. tulistahi
 5. mlistahi
 6. walistahi
 7.  
 8. kilistahi
 9. vilistahi
 10.  
 11. ulistahi
 12. ilistahi
 13.  
 14. lilistahi
 15. yalistahi
 16.  
 17. ilistahi
 18. zilistahi
 19.  
 20. ulistahi
 21. zilistahi
 22. yalistahi
ukanushi
 1. sikustahi
 2. hukustahi
 3. hakustahi
 4. hatukustahi
 5. hamkustahi
 6. hawakustahi
 7.  
 8. hakikustahi
 9. havikustahi
 10.  
 11. haukustahi
 12. haikustahi
 13.  
 14. halikustahi
 15. hayakustahi
 16.  
 17. haikustahi
 18. hazikustahi
 19.  
 20. haukustahi
 21. hazikustahi
 22. hayakustahi

wakati uliopita endelezi

kauli yakinishi
 1. nilikuwa ninastahi
 2. ulikuwa unastahi
 3. alikuwa anastahi
 4. tulikuwa tunastahi
 5. mlikuwa mnastahi
 6. walikuwa wanastahi
 7.  
 8. kilikuwa kinastahi
 9. vilikuwa vinastahi
 10.  
 11. ulikuwa unastahi
 12. ilikuwa inastahi
 13.  
 14. lilikuwa linastahi
 15. yalikuwa yanastahi
 16.  
 17. ilikuwa inastahi
 18. zilikuwa zinastahi
 19.  
 20. ulikuwa unastahi
 21. zilikuwa zinastahi
 22. yalikuwa yanastahi
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

wakati ujao

kauli yakinishi
 1. nitastahi
 2. utastahi
 3. atastahi
 4. tutastahi
 5. mtastahi
 6. watastahi
 7.  
 8. kitastahi
 9. vitastahi
 10.  
 11. utastahi
 12. itastahi
 13.  
 14. litastahi
 15. yatastahi
 16.  
 17. itastahi
 18. zitastahi
 19.  
 20. utastahi
 21. zitastahi
 22. yatastahi
ukanushi
 1. sitastahi
 2. hutastahi
 3. hatastahi
 4. hatutastahi
 5. hamtastahi
 6. hawatastahi
 7.  
 8. hakitastahi
 9. havitastahi
 10.  
 11. hautastahi
 12. haitastahi
 13.  
 14. halitastahi
 15. hayatastahi
 16.  
 17. haitastahi
 18. hazitastahi
 19.  
 20. hautastahi
 21. hazitastahi
 22. hayatastahi

wakati ujao endelezi

kauli yakinishi
 1. nitakuwa ninastahi
 2. utakuwa unastahi
 3. atakuwa anastahi
 4. tutakuwa tunastahi
 5. mtakuwa mnastahi
 6. watakuwa wanastahi
 7.  
 8. kitakuwa kinastahi
 9. vitakuwa vinastahi
 10.  
 11. utakuwa unastahi
 12. itakuwa inastahi
 13.  
 14. litakuwa linastahi
 15. yatakuwa yanastahi
 16.  
 17. itakuwa inastahi
 18. zitakuwa zinastahi
 19.  
 20. utakuwa unastahi
 21. zitakuwa zinastahi
 22. yatakuwa yanastahi
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

hali ya mazoea

kauli yakinishi
 1. mimi hustahi
 2. wewe hustahi
 3. yeye hustahi
 4. sisi hustahi
 5. ninyi hustahi
 6. wao hustahi
 7.  
 8. hustahi
 9. hustahi
 10.  
 11. hustahi
 12. hustahi
 13.  
 14. hustahi
 15. hustahi
 16.  
 17. hustahi
 18. hustahi
 19.  
 20. hustahi
 21. hustahi
 22. hustahi
ukanushi
 1. huwa sistahi
 2. huwa hustahi
 3. huwa hastahi
 4. huwa hatustahi
 5. huwa hamstahi
 6. huwa hawastahi
 7.  
 8. huwa hakistahi
 9. huwa havistahi
 10.  
 11. huwa haustahi
 12. huwa haistahi
 13.  
 14. huwa halistahi
 15. huwa hayastahi
 16.  
 17. huwa haistahi
 18. huwa hazistahi
 19.  
 20. huwa haustahi
 21. huwa hazistahi
 22. huwa hayastahi

hali ya kutarajia

kauli yakinishi
 1. nistahi
 2. ustahi
 3. astahi
 4. tustahi
 5. mstahi
 6. wastahi
 7.  
 8. kistahi
 9. vistahi
 10.  
 11. ustahi
 12. istahi
 13.  
 14. listahi
 15. yastahi
 16.  
 17. istahi
 18. zistahi
 19.  
 20. ustahi
 21. zistahi
 22. yastahi
ukanushi
 1. nisistahi
 2. usistahi
 3. asistahi
 4. tusistahi
 5. msistahi
 6. wasistahi
 7.  
 8. kisistahi
 9. visistahi
 10.  
 11. usistahi
 12. isistahi
 13.  
 14. lisistahi
 15. yasistahi
 16.  
 17. isistahi
 18. zisistahi
 19.  
 20. usistahi
 21. zisistahi
 22. yasistahi

hali ya masharti 1

kauli yakinishi
 1. nikistahi
 2. ukistahi
 3. akistahi
 4. tukistahi
 5. mkistahi
 6. wakistahi
 7.  
 8. kikistahi
 9. vikistahi
 10.  
 11. ukistahi
 12. ikistahi
 13.  
 14. likistahi
 15. yakistahi
 16.  
 17. ikistahi
 18. zikistahi
 19.  
 20. ukistahi
 21. zikistahi
 22. yakistahi
ukanushi
 1. nisipostahi
 2. usipostahi
 3. asipostahi
 4. tusipostahi
 5. msipostahi
 6. wasipostahi
 7.  
 8. kisipostahi
 9. visipostahi
 10.  
 11. usipostahi
 12. isipostahi
 13.  
 14. lisipostahi
 15. yasipostahi
 16.  
 17. isipostahi
 18. zisipostahi
 19.  
 20. usipostahi
 21. zisipostahi
 22. yasipostahi

hali ya masharti 2

kauli yakinishi
 1. ningestahi
 2. ungestahi
 3. angestahi
 4. tungestahi
 5. mngestahi
 6. wangestahi
 7.  
 8. kingestahi
 9. vingestahi
 10.  
 11. ungestahi
 12. ingestahi
 13.  
 14. lingestahi
 15. yangestahi
 16.  
 17. ingestahi
 18. zingestahi
 19.  
 20. ungestahi
 21. zingestahi
 22. yangestahi
ukanushi
 1. nisingestahi
 2. usingestahi
 3. asingestahi
 4. tusingestahi
 5. msingestahi
 6. wasingestahi
 7.  
 8. kisingestahi
 9. visingestahi
 10.  
 11. usingestahi
 12. isingestahi
 13.  
 14. lisingestahi
 15. yasingestahi
 16.  
 17. isingestahi
 18. zisingestahi
 19.  
 20. usingestahi
 21. zisingestahi
 22. yasingestahi

hali ya masharti 3

kauli yakinishi
 1. ningalistahi
 2. ungalistahi
 3. angalistahi
 4. tungalistahi
 5. mngalistahi
 6. wangalistahi
 7.  
 8. kingalistahi
 9. vingalistahi
 10.  
 11. ungalistahi
 12. ingalistahi
 13.  
 14. lingalistahi
 15. yangalistahi
 16.  
 17. ingalistahi
 18. zingalistahi
 19.  
 20. ungalistahi
 21. zingalistahi
 22. yangalistahi
ukanushi
 1. nisingalistahi
 2. usingalistahi
 3. asingalistahi
 4. tusingalistahi
 5. msingalistahi
 6. wasingalistahi
 7.  
 8. kisingalistahi
 9. visingalistahi
 10.  
 11. usingalistahi
 12. isingalistahi
 13.  
 14. lisingalistahi
 15. yasingalistahi
 16.  
 17. isingalistahi
 18. zisingalistahi
 19.  
 20. usingalistahi
 21. zisingalistahi
 22. yasingalistahi

narrative

kauli yakinishi
 1. nikastahi
 2. ukastahi
 3. akastahi
 4. tukastahi
 5. mkastahi
 6. wakastahi
 7.  
 8. kikastahi
 9. vikastahi
 10.  
 11. ukastahi
 12. ikastahi
 13.  
 14. likastahi
 15. yakastahi
 16.  
 17. ikastahi
 18. zikastahi
 19.  
 20. ukastahi
 21. zikastahi
 22. yakastahi
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE