Nomen
  1. kitamkwa
  2. vitamkwa
  3. NE
  4.  
  5. -