matokeo Swahili-Kijerumani

  • mbona (interrogative pronoun, Swahili)
    • weshalb weshalb  (interrogative pronoun, Kijerumani)
    • wieso wieso  (interrogative pronoun, Kijerumani)
    • warum warum  (interrogative pronoun, Kijerumani)