matokeo Swahili-Kijerumani

  • mingapi (interrogative pronoun, Swahili)
    • wieviele wieviele  (interrogative pronoun, Kijerumani)
    • wieviel wieviel  (interrogative pronoun, Kijerumani)