kwa jumla

 1. kusaidia
 2. kusaidia

wakati uliopo

kauli yakinishi
 1. ninasaidia
 2. unasaidia
 3. anasaidia
 4. tunasaidia
 5. mnasaidia
 6. wanasaidia
 7.  
 8. kinasaidia
 9. vinasaidia
 10.  
 11. unasaidia
 12. inasaidia
 13.  
 14. linasaidia
 15. yanasaidia
 16.  
 17. inasaidia
 18. zinasaidia
 19.  
 20. unasaidia
 21. zinasaidia
 22. yanasaidia
ukanushi
 1. sisaidii
 2. husaidii
 3. hasaidii
 4. hatusaidii
 5. hamsaidii
 6. hawasaidii
 7.  
 8. hakisaidii
 9. havisaidii
 10.  
 11. hausaidii
 12. haisaidii
 13.  
 14. halisaidii
 15. hayasaidii
 16.  
 17. haisaidii
 18. hazisaidii
 19.  
 20. hausaidii
 21. hazisaidii
 22. hayasaidii

wakati uliopo endelezi

kauli yakinishi
 1. nasaidia
 2. wasaidia
 3. asaidia
 4. twasaidia
 5. mwasaidia
 6. wasaidia
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
ukanushi
 1. sisaidii
 2. husaidii
 3. hasaidii
 4. hatusaidii
 5. hamsaidii
 6. hawasaidii
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

hali timilifu

kauli yakinishi
 1. nimesaidia
 2. umesaidia
 3. amesaidia
 4. tumesaidia
 5. mmesaidia
 6. wamesaidia
 7.  
 8. kimesaidia
 9. vimesaidia
 10.  
 11. umesaidia
 12. imesaidia
 13.  
 14. limesaidia
 15. yamesaidia
 16.  
 17. imesaidia
 18. zimesaidia
 19.  
 20. umesaidia
 21. zimesaidia
 22. yamesaidia
ukanushi
 1. sijasaidia
 2. hujasaidia
 3. hajasaidia
 4. hatujasaidia
 5. hamjasaidia
 6. hawajasaidia
 7.  
 8. hakijasaidia
 9. havijasaidia
 10.  
 11. haujasaidia
 12. haijasaidia
 13.  
 14. halijasaidia
 15. hayajasaidia
 16.  
 17. haijasaidia
 18. hazijasaidia
 19.  
 20. haujasaidia
 21. hazijasaidia
 22. hayajasaidia

wakati uliopita

kauli yakinishi
 1. nilisaidia
 2. ulisaidia
 3. alisaidia
 4. tulisaidia
 5. mlisaidia
 6. walisaidia
 7.  
 8. kilisaidia
 9. vilisaidia
 10.  
 11. ulisaidia
 12. ilisaidia
 13.  
 14. lilisaidia
 15. yalisaidia
 16.  
 17. ilisaidia
 18. zilisaidia
 19.  
 20. ulisaidia
 21. zilisaidia
 22. yalisaidia
ukanushi
 1. sikusaidia
 2. hukusaidia
 3. hakusaidia
 4. hatukusaidia
 5. hamkusaidia
 6. hawakusaidia
 7.  
 8. hakikusaidia
 9. havikusaidia
 10.  
 11. haukusaidia
 12. haikusaidia
 13.  
 14. halikusaidia
 15. hayakusaidia
 16.  
 17. haikusaidia
 18. hazikusaidia
 19.  
 20. haukusaidia
 21. hazikusaidia
 22. hayakusaidia

wakati uliopita endelezi

kauli yakinishi
 1. nilikuwa ninasaidia
 2. ulikuwa unasaidia
 3. alikuwa anasaidia
 4. tulikuwa tunasaidia
 5. mlikuwa mnasaidia
 6. walikuwa wanasaidia
 7.  
 8. kilikuwa kinasaidia
 9. vilikuwa vinasaidia
 10.  
 11. ulikuwa unasaidia
 12. ilikuwa inasaidia
 13.  
 14. lilikuwa linasaidia
 15. yalikuwa yanasaidia
 16.  
 17. ilikuwa inasaidia
 18. zilikuwa zinasaidia
 19.  
 20. ulikuwa unasaidia
 21. zilikuwa zinasaidia
 22. yalikuwa yanasaidia
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

wakati ujao

kauli yakinishi
 1. nitasaidia
 2. utasaidia
 3. atasaidia
 4. tutasaidia
 5. mtasaidia
 6. watasaidia
 7.  
 8. kitasaidia
 9. vitasaidia
 10.  
 11. utasaidia
 12. itasaidia
 13.  
 14. litasaidia
 15. yatasaidia
 16.  
 17. itasaidia
 18. zitasaidia
 19.  
 20. utasaidia
 21. zitasaidia
 22. yatasaidia
ukanushi
 1. sitasaidia
 2. hutasaidia
 3. hatasaidia
 4. hatutasaidia
 5. hamtasaidia
 6. hawatasaidia
 7.  
 8. hakitasaidia
 9. havitasaidia
 10.  
 11. hautasaidia
 12. haitasaidia
 13.  
 14. halitasaidia
 15. hayatasaidia
 16.  
 17. haitasaidia
 18. hazitasaidia
 19.  
 20. hautasaidia
 21. hazitasaidia
 22. hayatasaidia

wakati ujao endelezi

kauli yakinishi
 1. nitakuwa ninasaidia
 2. utakuwa unasaidia
 3. atakuwa anasaidia
 4. tutakuwa tunasaidia
 5. mtakuwa mnasaidia
 6. watakuwa wanasaidia
 7.  
 8. kitakuwa kinasaidia
 9. vitakuwa vinasaidia
 10.  
 11. utakuwa unasaidia
 12. itakuwa inasaidia
 13.  
 14. litakuwa linasaidia
 15. yatakuwa yanasaidia
 16.  
 17. itakuwa inasaidia
 18. zitakuwa zinasaidia
 19.  
 20. utakuwa unasaidia
 21. zitakuwa zinasaidia
 22. yatakuwa yanasaidia
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

hali ya mazoea

kauli yakinishi
 1. mimi husaidia
 2. wewe husaidia
 3. yeye husaidia
 4. sisi husaidia
 5. ninyi husaidia
 6. wao husaidia
 7.  
 8. husaidia
 9. husaidia
 10.  
 11. husaidia
 12. husaidia
 13.  
 14. husaidia
 15. husaidia
 16.  
 17. husaidia
 18. husaidia
 19.  
 20. husaidia
 21. husaidia
 22. husaidia
ukanushi
 1. huwa sisaidii
 2. huwa husaidii
 3. huwa hasaidii
 4. huwa hatusaidii
 5. huwa hamsaidii
 6. huwa hawasaidii
 7.  
 8. huwa hakisaidii
 9. huwa havisaidii
 10.  
 11. huwa hausaidii
 12. huwa haisaidii
 13.  
 14. huwa halisaidii
 15. huwa hayasaidii
 16.  
 17. huwa haisaidii
 18. huwa hazisaidii
 19.  
 20. huwa hausaidii
 21. huwa hazisaidii
 22. huwa hayasaidii

hali ya kutarajia

kauli yakinishi
 1. nisaidie
 2. usaidie
 3. asaidie
 4. tusaidie
 5. msaidie
 6. wasaidie
 7.  
 8. kisaidie
 9. visaidie
 10.  
 11. usaidie
 12. isaidie
 13.  
 14. lisaidie
 15. yasaidie
 16.  
 17. isaidie
 18. zisaidie
 19.  
 20. usaidie
 21. zisaidie
 22. yasaidie
ukanushi
 1. nisisaidie
 2. usisaidie
 3. asisaidie
 4. tusisaidie
 5. msisaidie
 6. wasisaidie
 7.  
 8. kisisaidie
 9. visisaidie
 10.  
 11. usisaidie
 12. isisaidie
 13.  
 14. lisisaidie
 15. yasisaidie
 16.  
 17. isisaidie
 18. zisisaidie
 19.  
 20. usisaidie
 21. zisisaidie
 22. yasisaidie

hali ya masharti 1

kauli yakinishi
 1. nikisaidia
 2. ukisaidia
 3. akisaidia
 4. tukisaidia
 5. mkisaidia
 6. wakisaidia
 7.  
 8. kikisaidia
 9. vikisaidia
 10.  
 11. ukisaidia
 12. ikisaidia
 13.  
 14. likisaidia
 15. yakisaidia
 16.  
 17. ikisaidia
 18. zikisaidia
 19.  
 20. ukisaidia
 21. zikisaidia
 22. yakisaidia
ukanushi
 1. nisiposaidia
 2. usiposaidia
 3. asiposaidia
 4. tusiposaidia
 5. msiposaidia
 6. wasiposaidia
 7.  
 8. kisiposaidia
 9. visiposaidia
 10.  
 11. usiposaidia
 12. isiposaidia
 13.  
 14. lisiposaidia
 15. yasiposaidia
 16.  
 17. isiposaidia
 18. zisiposaidia
 19.  
 20. usiposaidia
 21. zisiposaidia
 22. yasiposaidia

hali ya masharti 2

kauli yakinishi
 1. ningesaidia
 2. ungesaidia
 3. angesaidia
 4. tungesaidia
 5. mngesaidia
 6. wangesaidia
 7.  
 8. kingesaidia
 9. vingesaidia
 10.  
 11. ungesaidia
 12. ingesaidia
 13.  
 14. lingesaidia
 15. yangesaidia
 16.  
 17. ingesaidia
 18. zingesaidia
 19.  
 20. ungesaidia
 21. zingesaidia
 22. yangesaidia
ukanushi
 1. nisingesaidia
 2. usingesaidia
 3. asingesaidia
 4. tusingesaidia
 5. msingesaidia
 6. wasingesaidia
 7.  
 8. kisingesaidia
 9. visingesaidia
 10.  
 11. usingesaidia
 12. isingesaidia
 13.  
 14. lisingesaidia
 15. yasingesaidia
 16.  
 17. isingesaidia
 18. zisingesaidia
 19.  
 20. usingesaidia
 21. zisingesaidia
 22. yasingesaidia

hali ya masharti 3

kauli yakinishi
 1. ningalisaidia
 2. ungalisaidia
 3. angalisaidia
 4. tungalisaidia
 5. mngalisaidia
 6. wangalisaidia
 7.  
 8. kingalisaidia
 9. vingalisaidia
 10.  
 11. ungalisaidia
 12. ingalisaidia
 13.  
 14. lingalisaidia
 15. yangalisaidia
 16.  
 17. ingalisaidia
 18. zingalisaidia
 19.  
 20. ungalisaidia
 21. zingalisaidia
 22. yangalisaidia
ukanushi
 1. nisingalisaidia
 2. usingalisaidia
 3. asingalisaidia
 4. tusingalisaidia
 5. msingalisaidia
 6. wasingalisaidia
 7.  
 8. kisingalisaidia
 9. visingalisaidia
 10.  
 11. usingalisaidia
 12. isingalisaidia
 13.  
 14. lisingalisaidia
 15. yasingalisaidia
 16.  
 17. isingalisaidia
 18. zisingalisaidia
 19.  
 20. usingalisaidia
 21. zisingalisaidia
 22. yasingalisaidia

narrative

kauli yakinishi
 1. nikasaidia
 2. ukasaidia
 3. akasaidia
 4. tukasaidia
 5. mkasaidia
 6. wakasaidia
 7.  
 8. kikasaidia
 9. vikasaidia
 10.  
 11. ukasaidia
 12. ikasaidia
 13.  
 14. likasaidia
 15. yakasaidia
 16.  
 17. ikasaidia
 18. zikasaidia
 19.  
 20. ukasaidia
 21. zikasaidia
 22. yakasaidia
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE