kwa jumla

 1. kung'aka
 2. kung'aka

wakati uliopo

kauli yakinishi
 1. ninang'aka
 2. unang'aka
 3. anang'aka
 4. tunang'aka
 5. mnang'aka
 6. wanang'aka
 7.  
 8. kinang'aka
 9. vinang'aka
 10.  
 11. unang'aka
 12. inang'aka
 13.  
 14. linang'aka
 15. yanang'aka
 16.  
 17. inang'aka
 18. zinang'aka
 19.  
 20. unang'aka
 21. zinang'aka
 22. yanang'aka
ukanushi
 1. sing'aki
 2. hung'aki
 3. hang'aki
 4. hatung'aki
 5. hamng'aki
 6. hawang'aki
 7.  
 8. haking'aki
 9. having'aki
 10.  
 11. haung'aki
 12. haing'aki
 13.  
 14. haling'aki
 15. hayang'aki
 16.  
 17. haing'aki
 18. hazing'aki
 19.  
 20. haung'aki
 21. hazing'aki
 22. hayang'aki

wakati uliopo endelezi

kauli yakinishi
 1. nang'aka
 2. wang'aka
 3. ang'aka
 4. twang'aka
 5. mwang'aka
 6. wang'aka
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
ukanushi
 1. sing'aki
 2. hung'aki
 3. hang'aki
 4. hatung'aki
 5. hamng'aki
 6. hawang'aki
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

hali timilifu

kauli yakinishi
 1. nimeng'aka
 2. umeng'aka
 3. ameng'aka
 4. tumeng'aka
 5. mmeng'aka
 6. wameng'aka
 7.  
 8. kimeng'aka
 9. vimeng'aka
 10.  
 11. umeng'aka
 12. imeng'aka
 13.  
 14. limeng'aka
 15. yameng'aka
 16.  
 17. imeng'aka
 18. zimeng'aka
 19.  
 20. umeng'aka
 21. zimeng'aka
 22. yameng'aka
ukanushi
 1. sijang'aka
 2. hujang'aka
 3. hajang'aka
 4. hatujang'aka
 5. hamjang'aka
 6. hawajang'aka
 7.  
 8. hakijang'aka
 9. havijang'aka
 10.  
 11. haujang'aka
 12. haijang'aka
 13.  
 14. halijang'aka
 15. hayajang'aka
 16.  
 17. haijang'aka
 18. hazijang'aka
 19.  
 20. haujang'aka
 21. hazijang'aka
 22. hayajang'aka

wakati uliopita

kauli yakinishi
 1. niling'aka
 2. uling'aka
 3. aling'aka
 4. tuling'aka
 5. mling'aka
 6. waling'aka
 7.  
 8. kiling'aka
 9. viling'aka
 10.  
 11. uling'aka
 12. iling'aka
 13.  
 14. liling'aka
 15. yaling'aka
 16.  
 17. iling'aka
 18. ziling'aka
 19.  
 20. uling'aka
 21. ziling'aka
 22. yaling'aka
ukanushi
 1. sikung'aka
 2. hukung'aka
 3. hakung'aka
 4. hatukung'aka
 5. hamkung'aka
 6. hawakung'aka
 7.  
 8. hakikung'aka
 9. havikung'aka
 10.  
 11. haukung'aka
 12. haikung'aka
 13.  
 14. halikung'aka
 15. hayakung'aka
 16.  
 17. haikung'aka
 18. hazikung'aka
 19.  
 20. haukung'aka
 21. hazikung'aka
 22. hayakung'aka

wakati uliopita endelezi

kauli yakinishi
 1. nilikuwa ninang'aka
 2. ulikuwa unang'aka
 3. alikuwa anang'aka
 4. tulikuwa tunang'aka
 5. mlikuwa mnang'aka
 6. walikuwa wanang'aka
 7.  
 8. kilikuwa kinang'aka
 9. vilikuwa vinang'aka
 10.  
 11. ulikuwa unang'aka
 12. ilikuwa inang'aka
 13.  
 14. lilikuwa linang'aka
 15. yalikuwa yanang'aka
 16.  
 17. ilikuwa inang'aka
 18. zilikuwa zinang'aka
 19.  
 20. ulikuwa unang'aka
 21. zilikuwa zinang'aka
 22. yalikuwa yanang'aka
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

wakati ujao

kauli yakinishi
 1. nitang'aka
 2. utang'aka
 3. atang'aka
 4. tutang'aka
 5. mtang'aka
 6. watang'aka
 7.  
 8. kitang'aka
 9. vitang'aka
 10.  
 11. utang'aka
 12. itang'aka
 13.  
 14. litang'aka
 15. yatang'aka
 16.  
 17. itang'aka
 18. zitang'aka
 19.  
 20. utang'aka
 21. zitang'aka
 22. yatang'aka
ukanushi
 1. sitang'aka
 2. hutang'aka
 3. hatang'aka
 4. hatutang'aka
 5. hamtang'aka
 6. hawatang'aka
 7.  
 8. hakitang'aka
 9. havitang'aka
 10.  
 11. hautang'aka
 12. haitang'aka
 13.  
 14. halitang'aka
 15. hayatang'aka
 16.  
 17. haitang'aka
 18. hazitang'aka
 19.  
 20. hautang'aka
 21. hazitang'aka
 22. hayatang'aka

wakati ujao endelezi

kauli yakinishi
 1. nitakuwa ninang'aka
 2. utakuwa unang'aka
 3. atakuwa anang'aka
 4. tutakuwa tunang'aka
 5. mtakuwa mnang'aka
 6. watakuwa wanang'aka
 7.  
 8. kitakuwa kinang'aka
 9. vitakuwa vinang'aka
 10.  
 11. utakuwa unang'aka
 12. itakuwa inang'aka
 13.  
 14. litakuwa linang'aka
 15. yatakuwa yanang'aka
 16.  
 17. itakuwa inang'aka
 18. zitakuwa zinang'aka
 19.  
 20. utakuwa unang'aka
 21. zitakuwa zinang'aka
 22. yatakuwa yanang'aka
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

hali ya mazoea

kauli yakinishi
 1. mimi hung'aka
 2. wewe hung'aka
 3. yeye hung'aka
 4. sisi hung'aka
 5. ninyi hung'aka
 6. wao hung'aka
 7.  
 8. hung'aka
 9. hung'aka
 10.  
 11. hung'aka
 12. hung'aka
 13.  
 14. hung'aka
 15. hung'aka
 16.  
 17. hung'aka
 18. hung'aka
 19.  
 20. hung'aka
 21. hung'aka
 22. hung'aka
ukanushi
 1. huwa sing'aki
 2. huwa hung'aki
 3. huwa hang'aki
 4. huwa hatung'aki
 5. huwa hamng'aki
 6. huwa hawang'aki
 7.  
 8. huwa haking'aki
 9. huwa having'aki
 10.  
 11. huwa haung'aki
 12. huwa haing'aki
 13.  
 14. huwa haling'aki
 15. huwa hayang'aki
 16.  
 17. huwa haing'aki
 18. huwa hazing'aki
 19.  
 20. huwa haung'aki
 21. huwa hazing'aki
 22. huwa hayang'aki

hali ya kutarajia

kauli yakinishi
 1. ning'ake
 2. ung'ake
 3. ang'ake
 4. tung'ake
 5. mng'ake
 6. wang'ake
 7.  
 8. king'ake
 9. ving'ake
 10.  
 11. ung'ake
 12. ing'ake
 13.  
 14. ling'ake
 15. yang'ake
 16.  
 17. ing'ake
 18. zing'ake
 19.  
 20. ung'ake
 21. zing'ake
 22. yang'ake
ukanushi
 1. nising'ake
 2. using'ake
 3. asing'ake
 4. tusing'ake
 5. msing'ake
 6. wasing'ake
 7.  
 8. kising'ake
 9. vising'ake
 10.  
 11. using'ake
 12. ising'ake
 13.  
 14. lising'ake
 15. yasing'ake
 16.  
 17. ising'ake
 18. zising'ake
 19.  
 20. using'ake
 21. zising'ake
 22. yasing'ake

hali ya masharti 1

kauli yakinishi
 1. niking'aka
 2. uking'aka
 3. aking'aka
 4. tuking'aka
 5. mking'aka
 6. waking'aka
 7.  
 8. kiking'aka
 9. viking'aka
 10.  
 11. uking'aka
 12. iking'aka
 13.  
 14. liking'aka
 15. yaking'aka
 16.  
 17. iking'aka
 18. ziking'aka
 19.  
 20. uking'aka
 21. ziking'aka
 22. yaking'aka
ukanushi
 1. nisipong'aka
 2. usipong'aka
 3. asipong'aka
 4. tusipong'aka
 5. msipong'aka
 6. wasipong'aka
 7.  
 8. kisipong'aka
 9. visipong'aka
 10.  
 11. usipong'aka
 12. isipong'aka
 13.  
 14. lisipong'aka
 15. yasipong'aka
 16.  
 17. isipong'aka
 18. zisipong'aka
 19.  
 20. usipong'aka
 21. zisipong'aka
 22. yasipong'aka

hali ya masharti 2

kauli yakinishi
 1. ningeng'aka
 2. ungeng'aka
 3. angeng'aka
 4. tungeng'aka
 5. mngeng'aka
 6. wangeng'aka
 7.  
 8. kingeng'aka
 9. vingeng'aka
 10.  
 11. ungeng'aka
 12. ingeng'aka
 13.  
 14. lingeng'aka
 15. yangeng'aka
 16.  
 17. ingeng'aka
 18. zingeng'aka
 19.  
 20. ungeng'aka
 21. zingeng'aka
 22. yangeng'aka
ukanushi
 1. nisingeng'aka
 2. usingeng'aka
 3. asingeng'aka
 4. tusingeng'aka
 5. msingeng'aka
 6. wasingeng'aka
 7.  
 8. kisingeng'aka
 9. visingeng'aka
 10.  
 11. usingeng'aka
 12. isingeng'aka
 13.  
 14. lisingeng'aka
 15. yasingeng'aka
 16.  
 17. isingeng'aka
 18. zisingeng'aka
 19.  
 20. usingeng'aka
 21. zisingeng'aka
 22. yasingeng'aka

hali ya masharti 3

kauli yakinishi
 1. ningaling'aka
 2. ungaling'aka
 3. angaling'aka
 4. tungaling'aka
 5. mngaling'aka
 6. wangaling'aka
 7.  
 8. kingaling'aka
 9. vingaling'aka
 10.  
 11. ungaling'aka
 12. ingaling'aka
 13.  
 14. lingaling'aka
 15. yangaling'aka
 16.  
 17. ingaling'aka
 18. zingaling'aka
 19.  
 20. ungaling'aka
 21. zingaling'aka
 22. yangaling'aka
ukanushi
 1. nisingaling'aka
 2. usingaling'aka
 3. asingaling'aka
 4. tusingaling'aka
 5. msingaling'aka
 6. wasingaling'aka
 7.  
 8. kisingaling'aka
 9. visingaling'aka
 10.  
 11. usingaling'aka
 12. isingaling'aka
 13.  
 14. lisingaling'aka
 15. yasingaling'aka
 16.  
 17. isingaling'aka
 18. zisingaling'aka
 19.  
 20. usingaling'aka
 21. zisingaling'aka
 22. yasingaling'aka

narrative

kauli yakinishi
 1. nikang'aka
 2. ukang'aka
 3. akang'aka
 4. tukang'aka
 5. mkang'aka
 6. wakang'aka
 7.  
 8. kikang'aka
 9. vikang'aka
 10.  
 11. ukang'aka
 12. ikang'aka
 13.  
 14. likang'aka
 15. yakang'aka
 16.  
 17. ikang'aka
 18. zikang'aka
 19.  
 20. ukang'aka
 21. zikang'aka
 22. yakang'aka
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE