lililotafutwa la mwisho
kwa jumla
 1. -kubwa
 2. -kubwa kuliko
 3. -kubwa kuliko -ote
 1. vikubwa
 1.  
 2. mkubwa
 3.  
 4. mkubwa
 5.  
 6. kikubwa
 7.  
 8. kubwa
 9.  
 10. kubwa
 11.  
 12. mkubwa
 13.  
 14. kukubwa
 15.  
 16. pakubwa
 17.  
 1.  
 2. wakubwa
 3.  
 4. mikubwa
 5.  
 6. vikubwa
 7.  
 8. makubwa
 9.  
 10. kubwa
 11.  
 12. kubwa
 13.  
 14. NE
 15.  
 16. pakubwa
 17.  
 1.  
 2. NE
 3.  
 4. NE
 5.  
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9.  
 10. NE
 11.  
 12. kubwa
 13.  
 14. NE
 15.  
 16. NE
 17.