kwa jumla
 1. -takatifu
 2. -takatifu kuliko
 3. -takatifu kuliko -ote
 1. vitakatifu
 1.  
 2. mtakatifu
 3.  
 4. mtakatifu
 5.  
 6. kitakatifu
 7.  
 8. takatifu
 9.  
 10. takatifu
 11.  
 12. mtakatifu
 13.  
 14. kutakatifu
 15.  
 16. patakatifu
 17.  
 1.  
 2. watakatifu
 3.  
 4. mitakatifu
 5.  
 6. vitakatifu
 7.  
 8. matakatifu
 9.  
 10. takatifu
 11.  
 12. takatifu
 13.  
 14. NE
 15.  
 16. patakatifu
 17.  
 1.  
 2. NE
 3.  
 4. NE
 5.  
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9.  
 10. NE
 11.  
 12. takatifu
 13.  
 14. NE
 15.  
 16. NE
 17.