kwa jumla

 1. kutatu
 2. kutatu

wakati uliopo

kauli yakinishi
 1. ninatatu
 2. unatatu
 3. anatatu
 4. tunatatu
 5. mnatatu
 6. wanatatu
 7.  
 8. kinatatu
 9. vinatatu
 10.  
 11. unatatu
 12. inatatu
 13.  
 14. linatatu
 15. yanatatu
 16.  
 17. inatatu
 18. zinatatu
 19.  
 20. unatatu
 21. zinatatu
 22. yanatatu
ukanushi
 1. sitatu
 2. hutatu
 3. hatatu
 4. hatutatu
 5. hamtatu
 6. hawatatu
 7.  
 8. hakitatu
 9. havitatu
 10.  
 11. hautatu
 12. haitatu
 13.  
 14. halitatu
 15. hayatatu
 16.  
 17. haitatu
 18. hazitatu
 19.  
 20. hautatu
 21. hazitatu
 22. hayatatu

wakati uliopo endelezi

kauli yakinishi
 1. natatu
 2. watatu
 3. atatu
 4. twatatu
 5. mwatatu
 6. watatu
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
ukanushi
 1. sitatu
 2. hutatu
 3. hatatu
 4. hatutatu
 5. hamtatu
 6. hawatatu
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

hali timilifu

kauli yakinishi
 1. nimetatu
 2. umetatu
 3. ametatu
 4. tumetatu
 5. mmetatu
 6. wametatu
 7.  
 8. kimetatu
 9. vimetatu
 10.  
 11. umetatu
 12. imetatu
 13.  
 14. limetatu
 15. yametatu
 16.  
 17. imetatu
 18. zimetatu
 19.  
 20. umetatu
 21. zimetatu
 22. yametatu
ukanushi
 1. sijatatu
 2. hujatatu
 3. hajatatu
 4. hatujatatu
 5. hamjatatu
 6. hawajatatu
 7.  
 8. hakijatatu
 9. havijatatu
 10.  
 11. haujatatu
 12. haijatatu
 13.  
 14. halijatatu
 15. hayajatatu
 16.  
 17. haijatatu
 18. hazijatatu
 19.  
 20. haujatatu
 21. hazijatatu
 22. hayajatatu

wakati uliopita

kauli yakinishi
 1. nilitatu
 2. ulitatu
 3. alitatu
 4. tulitatu
 5. mlitatu
 6. walitatu
 7.  
 8. kilitatu
 9. vilitatu
 10.  
 11. ulitatu
 12. ilitatu
 13.  
 14. lilitatu
 15. yalitatu
 16.  
 17. ilitatu
 18. zilitatu
 19.  
 20. ulitatu
 21. zilitatu
 22. yalitatu
ukanushi
 1. sikutatu
 2. hukutatu
 3. hakutatu
 4. hatukutatu
 5. hamkutatu
 6. hawakutatu
 7.  
 8. hakikutatu
 9. havikutatu
 10.  
 11. haukutatu
 12. haikutatu
 13.  
 14. halikutatu
 15. hayakutatu
 16.  
 17. haikutatu
 18. hazikutatu
 19.  
 20. haukutatu
 21. hazikutatu
 22. hayakutatu

wakati uliopita endelezi

kauli yakinishi
 1. nilikuwa ninatatu
 2. ulikuwa unatatu
 3. alikuwa anatatu
 4. tulikuwa tunatatu
 5. mlikuwa mnatatu
 6. walikuwa wanatatu
 7.  
 8. kilikuwa kinatatu
 9. vilikuwa vinatatu
 10.  
 11. ulikuwa unatatu
 12. ilikuwa inatatu
 13.  
 14. lilikuwa linatatu
 15. yalikuwa yanatatu
 16.  
 17. ilikuwa inatatu
 18. zilikuwa zinatatu
 19.  
 20. ulikuwa unatatu
 21. zilikuwa zinatatu
 22. yalikuwa yanatatu
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

wakati ujao

kauli yakinishi
 1. nitatatu
 2. utatatu
 3. atatatu
 4. tutatatu
 5. mtatatu
 6. watatatu
 7.  
 8. kitatatu
 9. vitatatu
 10.  
 11. utatatu
 12. itatatu
 13.  
 14. litatatu
 15. yatatatu
 16.  
 17. itatatu
 18. zitatatu
 19.  
 20. utatatu
 21. zitatatu
 22. yatatatu
ukanushi
 1. sitatatu
 2. hutatatu
 3. hatatatu
 4. hatutatatu
 5. hamtatatu
 6. hawatatatu
 7.  
 8. hakitatatu
 9. havitatatu
 10.  
 11. hautatatu
 12. haitatatu
 13.  
 14. halitatatu
 15. hayatatatu
 16.  
 17. haitatatu
 18. hazitatatu
 19.  
 20. hautatatu
 21. hazitatatu
 22. hayatatatu

wakati ujao endelezi

kauli yakinishi
 1. nitakuwa ninatatu
 2. utakuwa unatatu
 3. atakuwa anatatu
 4. tutakuwa tunatatu
 5. mtakuwa mnatatu
 6. watakuwa wanatatu
 7.  
 8. kitakuwa kinatatu
 9. vitakuwa vinatatu
 10.  
 11. utakuwa unatatu
 12. itakuwa inatatu
 13.  
 14. litakuwa linatatu
 15. yatakuwa yanatatu
 16.  
 17. itakuwa inatatu
 18. zitakuwa zinatatu
 19.  
 20. utakuwa unatatu
 21. zitakuwa zinatatu
 22. yatakuwa yanatatu
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

hali ya mazoea

kauli yakinishi
 1. mimi hutatu
 2. wewe hutatu
 3. yeye hutatu
 4. sisi hutatu
 5. ninyi hutatu
 6. wao hutatu
 7.  
 8. hutatu
 9. hutatu
 10.  
 11. hutatu
 12. hutatu
 13.  
 14. hutatu
 15. hutatu
 16.  
 17. hutatu
 18. hutatu
 19.  
 20. hutatu
 21. hutatu
 22. hutatu
ukanushi
 1. huwa sitatu
 2. huwa hutatu
 3. huwa hatatu
 4. huwa hatutatu
 5. huwa hamtatu
 6. huwa hawatatu
 7.  
 8. huwa hakitatu
 9. huwa havitatu
 10.  
 11. huwa hautatu
 12. huwa haitatu
 13.  
 14. huwa halitatu
 15. huwa hayatatu
 16.  
 17. huwa haitatu
 18. huwa hazitatu
 19.  
 20. huwa hautatu
 21. huwa hazitatu
 22. huwa hayatatu

hali ya kutarajia

kauli yakinishi
 1. nitatu
 2. utatu
 3. atatu
 4. tutatu
 5. mtatu
 6. watatu
 7.  
 8. kitatu
 9. vitatu
 10.  
 11. utatu
 12. itatu
 13.  
 14. litatu
 15. yatatu
 16.  
 17. itatu
 18. zitatu
 19.  
 20. utatu
 21. zitatu
 22. yatatu
ukanushi
 1. nisitatu
 2. usitatu
 3. asitatu
 4. tusitatu
 5. msitatu
 6. wasitatu
 7.  
 8. kisitatu
 9. visitatu
 10.  
 11. usitatu
 12. isitatu
 13.  
 14. lisitatu
 15. yasitatu
 16.  
 17. isitatu
 18. zisitatu
 19.  
 20. usitatu
 21. zisitatu
 22. yasitatu

hali ya masharti 1

kauli yakinishi
 1. nikitatu
 2. ukitatu
 3. akitatu
 4. tukitatu
 5. mkitatu
 6. wakitatu
 7.  
 8. kikitatu
 9. vikitatu
 10.  
 11. ukitatu
 12. ikitatu
 13.  
 14. likitatu
 15. yakitatu
 16.  
 17. ikitatu
 18. zikitatu
 19.  
 20. ukitatu
 21. zikitatu
 22. yakitatu
ukanushi
 1. nisipotatu
 2. usipotatu
 3. asipotatu
 4. tusipotatu
 5. msipotatu
 6. wasipotatu
 7.  
 8. kisipotatu
 9. visipotatu
 10.  
 11. usipotatu
 12. isipotatu
 13.  
 14. lisipotatu
 15. yasipotatu
 16.  
 17. isipotatu
 18. zisipotatu
 19.  
 20. usipotatu
 21. zisipotatu
 22. yasipotatu

hali ya masharti 2

kauli yakinishi
 1. ningetatu
 2. ungetatu
 3. angetatu
 4. tungetatu
 5. mngetatu
 6. wangetatu
 7.  
 8. kingetatu
 9. vingetatu
 10.  
 11. ungetatu
 12. ingetatu
 13.  
 14. lingetatu
 15. yangetatu
 16.  
 17. ingetatu
 18. zingetatu
 19.  
 20. ungetatu
 21. zingetatu
 22. yangetatu
ukanushi
 1. nisingetatu
 2. usingetatu
 3. asingetatu
 4. tusingetatu
 5. msingetatu
 6. wasingetatu
 7.  
 8. kisingetatu
 9. visingetatu
 10.  
 11. usingetatu
 12. isingetatu
 13.  
 14. lisingetatu
 15. yasingetatu
 16.  
 17. isingetatu
 18. zisingetatu
 19.  
 20. usingetatu
 21. zisingetatu
 22. yasingetatu

hali ya masharti 3

kauli yakinishi
 1. ningalitatu
 2. ungalitatu
 3. angalitatu
 4. tungalitatu
 5. mngalitatu
 6. wangalitatu
 7.  
 8. kingalitatu
 9. vingalitatu
 10.  
 11. ungalitatu
 12. ingalitatu
 13.  
 14. lingalitatu
 15. yangalitatu
 16.  
 17. ingalitatu
 18. zingalitatu
 19.  
 20. ungalitatu
 21. zingalitatu
 22. yangalitatu
ukanushi
 1. nisingalitatu
 2. usingalitatu
 3. asingalitatu
 4. tusingalitatu
 5. msingalitatu
 6. wasingalitatu
 7.  
 8. kisingalitatu
 9. visingalitatu
 10.  
 11. usingalitatu
 12. isingalitatu
 13.  
 14. lisingalitatu
 15. yasingalitatu
 16.  
 17. isingalitatu
 18. zisingalitatu
 19.  
 20. usingalitatu
 21. zisingalitatu
 22. yasingalitatu

narrative

kauli yakinishi
 1. nikatatu
 2. ukatatu
 3. akatatu
 4. tukatatu
 5. mkatatu
 6. wakatatu
 7.  
 8. kikatatu
 9. vikatatu
 10.  
 11. ukatatu
 12. ikatatu
 13.  
 14. likatatu
 15. yakatatu
 16.  
 17. ikatatu
 18. zikatatu
 19.  
 20. ukatatu
 21. zikatatu
 22. yakatatu
ukanushi
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE