lililotafutwa la mwisho
Indefinitpronomen
Indefinitpronomen -o-ote
Nominalklasse        
m/wa ki/vi m/mi N/N ji/ma u
Singular yeyote chochote wowote yoyote lolote wowote
Plural wowote vyovyote yoyote zozote yoyote zozote
            yoyote
Ortsklasse  
pa ku mu
popote kokote momote
Indefinitpronomen -ote
Nominalklasse        
m/wa ki/vi m/mi N/N ji/ma u
Singular wote chote wote yote lote wote
Plural wote vyote yote zote yote zote
            yote
Ortsklasse  
pa ku mu
pote kote mwote