lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. banxaas
 2. b-
 3. y-

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. banxaas bi
wingi
 1. banxaas yi

kionyeshi mbali

umoja
 1. banxaas ba
wingi
 1. banxaas ya

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. ab banxaas
wingi
 1. ay banxaas
wingi (contraction)
 1. i banxaas

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. banxaas bii
 2. ama
 3. bii banxaas
karibu na mzungumzaji
 1. banxaas boobu
 2. ama
 3. boobu banxaas
mbali
 1. banxaas bale
 2. ama
 3. bale banxaas
ama pia
 1. banxaas bee
 2. ama
 3. bee banxaas
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. banxaas boobale
 2. ama
 3. boobale banxaas
ama pia
 1. banxaas booba
 2. ama
 3. booba banxaas
ama pia
 1. banxaas boobee
 2. ama
 3. boobee banxaas

kibainishi kihusishi

buye
 1. banxaas buy
definite
 1. banxaas biy

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. banxaas bepp
liongezalo
 1. beneen banxaas

genitive determiner

umoja
 1. sama banxaas
 2. sa banxaas
 3. banxaasam
 4. sunu banxaas
 5. seen banxaas
 6. seen banxaas
wingi
 1. samay banxaas
 2. say banxaas
 3. ay banxaasam
 4. sunuy banxaas
 5. seeni banxaas
 6. seeni banxaas