lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. téere
 2. b-
 3. y-

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. téere bi
wingi
 1. téere yi

kionyeshi mbali

umoja
 1. téere ba
wingi
 1. téere ya

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. ab téere
wingi
 1. ay téere
wingi (contraction)
 1. i téere

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. téere bii
 2. ama
 3. bii téere
karibu na mzungumzaji
 1. téere boobu
 2. ama
 3. boobu téere
mbali
 1. téere bale
 2. ama
 3. bale téere
ama pia
 1. téere bee
 2. ama
 3. bee téere
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. téere boobale
 2. ama
 3. boobale téere
ama pia
 1. téere booba
 2. ama
 3. booba téere
ama pia
 1. téere boobee
 2. ama
 3. boobee téere

kibainishi kihusishi

buye
 1. téere buy
definite
 1. téere biy

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. téere bepp
liongezalo
 1. beneen téere

genitive determiner

umoja
 1. sama téere
 2. sa téere
 3. téeream
 4. sunu téere
 5. seen téere
 6. seen téere
wingi
 1. samay téere
 2. say téere
 3. ay téeream
 4. sunuy téere
 5. seeni téere
 6. seeni téere