lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. bugga

umbo msingi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. buggoon
 2. buggoon
 3. buggoon
 4. buggoon
 5. buggoon
 6. buggoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. buggul
 2. buggul
 3. buggul
 4. buggul
 5. buggul
 6. buggul
ukanushi wa hali timilifu
 1. bugguloon
 2. bugguloon
 3. bugguloon
 4. bugguloon
 5. bugguloon
 6. bugguloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
ukanushi wa wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
ukanushi wa hali timilifu
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga

halinjeo endelezi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. buggoon
 2. buggoon
 3. buggoon
 4. buggoon
 5. buggoon
 6. buggoon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga

kukisisitiza kiima

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. buggoon
 2. buggoon
 3. buggoon
 4. buggoon
 5. buggoon
 6. buggoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. buggul
 2. buggul
 3. buggul
 4. buggul
 5. buggul
 6. buggul

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga

kukisisitiza kitenzi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. bugga naa
 2. verb nga
 3. bugga naa
 4. bugga nanu
 5. bugga ngeen
 6. bugga ñanu
Perfect
 1. buggoon naa
 2. verboon nga
 3. buggoon naa
 4. buggoon nanu
 5. buggoon ngeen
 6. buggoon ñanu
ukanushi wa wakati uliopo
 1. bugguma
 2. bugguloo
 3. buggul
 4. buggunu
 5. bugguleen
 6. buggunu
ukanushi wa hali timilifu
 1. bugguma woon
 2. bugguloo woon
 3. bugguloon
 4. buggunu woon
 5. bugguleen woon
 6. buggunu woon

kukisisitiza yambwa

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. buggoon
 2. buggoon
 3. buggoon
 4. buggoon
 5. buggoon
 6. buggoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. buggul
 2. buggul
 3. buggul
 4. buggul
 5. buggul
 6. buggul
ukanushi wa hali timilifu
 1. bugguloon
 2. bugguloon
 3. bugguloon
 4. bugguloon
 5. bugguloon
 6. bugguloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
ukanushi wa wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
ukanushi wa hali timilifu
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga

yakinishi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. buggoon
 2. buggoon
 3. buggoon
 4. buggoon
 5. buggoon
 6. buggoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. buggul
 2. buggul
 3. buggul
 4. buggul
 5. buggul
 6. buggul
ukanushi wa hali timilifu
 1. bugguloon
 2. bugguloon
 3. bugguloon
 4. bugguloon
 5. bugguloon
 6. bugguloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
 7. bugga
 8. bugga
 9. bugga
 10. bugga
 11. bugga
 12. bugga
ukanushi wa wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
ukanushi wa hali timilifu
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
 7. bugga
 8. bugga
 9. bugga
 10. bugga
 11. bugga
 12. bugga

Projective

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
ukanushi wa wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
tendo la kawaida wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
tendo la kawaida na hali timilifu
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
ukanushi wa tendo la kawaida wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
ukanushi wa tendo la kawaida na hali timilifu
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga

Amri

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. buggee
 2. buggee
 3. buggee
 4. buggee
 5. buggee
 6. buggee
Perfect
 1. buggee
 2. buggee
 3. buggee
 4. buggee
 5. buggee
 6. buggee
ukanushi wa wakati uliopo
 1. buggulee
 2. buggulee
 3. buggulee
 4. buggulee
 5. buggul
 6. buggul
ukanushi wa hali timilifu
 1. buggulee
 2. buggulee
 3. buggulee
 4. buggulee
 5. buggulee
 6. buggulee
 7. bugga
 8. bugga
 9. bugga
 10. bugga
 11. bugga
 12. bugga

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
Perfect
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
ukanushi wa wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
ukanushi wa hali timilifu
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
 7. bugga
 8. bugga
 9. bugga
 10. bugga
 11. bugga
 12. bugga

Hali ya kuamuru

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. buggal
 2. buggleen
halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
ukanushi
 1. bugga
 2. bugga
ukanushi
 1. bugga
 2. bugga

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. buggee
 2. buggee
 3. buggee
 4. buggee
 5. buggee
 6. bugga
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. bugga
 2. bugga
 3. bugga
 4. bugga
 5. bugga
 6. bugga
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. buggulee
 2. buggulee
 3. buggulee
 4. buggulee
 5. buggul
 6. buggulee
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. buggee
 2. buggee
 3. buggee
 4. buggee
 5. buggee
 6. bugga