lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. teeru

umbo msingi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
Perfect
 1. teeruoon
 2. teeruoon
 3. teeruoon
 4. teeruoon
 5. teeruoon
 6. teeruoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teeruul
 2. teeruul
 3. teeruul
 4. teeruul
 5. teeruul
 6. teeruul
ukanushi wa hali timilifu
 1. teeruuloon
 2. teeruuloon
 3. teeruuloon
 4. teeruuloon
 5. teeruuloon
 6. teeruuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
Perfect
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
ukanushi wa hali timilifu
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru

halinjeo endelezi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
Perfect
 1. teeruoon
 2. teeruoon
 3. teeruoon
 4. teeruoon
 5. teeruoon
 6. teeruoon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
Perfect
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru

kukisisitiza kiima

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
Perfect
 1. teeruoon
 2. teeruoon
 3. teeruoon
 4. teeruoon
 5. teeruoon
 6. teeruoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teeruul
 2. teeruul
 3. teeruul
 4. teeruul
 5. teeruul
 6. teeruul

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
Perfect
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru

kukisisitiza kitenzi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. teeru naa
 2. verb nga
 3. teeru naa
 4. teeru nanu
 5. teeru ngeen
 6. teeru ñanu
Perfect
 1. teeruoon naa
 2. verboon nga
 3. teeruoon naa
 4. teeruoon nanu
 5. teeruoon ngeen
 6. teeruoon ñanu
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teeruuma
 2. teeruuloo
 3. teeruul
 4. teeruunu
 5. teeruuleen
 6. teeruunu
ukanushi wa hali timilifu
 1. teeruuma woon
 2. teeruuloo woon
 3. teeruuloon
 4. teeruunu woon
 5. teeruuleen woon
 6. teeruunu woon

kukisisitiza yambwa

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
Perfect
 1. teeruoon
 2. teeruoon
 3. teeruoon
 4. teeruoon
 5. teeruoon
 6. teeruoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teeruul
 2. teeruul
 3. teeruul
 4. teeruul
 5. teeruul
 6. teeruul
ukanushi wa hali timilifu
 1. teeruuloon
 2. teeruuloon
 3. teeruuloon
 4. teeruuloon
 5. teeruuloon
 6. teeruuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
Perfect
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
ukanushi wa hali timilifu
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru

yakinishi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
Perfect
 1. teeruoon
 2. teeruoon
 3. teeruoon
 4. teeruoon
 5. teeruoon
 6. teeruoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teeruul
 2. teeruul
 3. teeruul
 4. teeruul
 5. teeruul
 6. teeruul
ukanushi wa hali timilifu
 1. teeruuloon
 2. teeruuloon
 3. teeruuloon
 4. teeruuloon
 5. teeruuloon
 6. teeruuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
Perfect
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
 7. teeru
 8. teeru
 9. teeru
 10. teeru
 11. teeru
 12. teeru
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
ukanushi wa hali timilifu
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
 7. teeru
 8. teeru
 9. teeru
 10. teeru
 11. teeru
 12. teeru

Projective

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
tendo la kawaida wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
tendo la kawaida na hali timilifu
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
ukanushi wa tendo la kawaida wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
ukanushi wa tendo la kawaida na hali timilifu
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru

Amri

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. teeruee
 2. teeruee
 3. teeruee
 4. teeruee
 5. teeruee
 6. teeruee
Perfect
 1. teeruee
 2. teeruee
 3. teeruee
 4. teeruee
 5. teeruee
 6. teeruee
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teeruulee
 2. teeruulee
 3. teeruulee
 4. teeruulee
 5. teeruul
 6. teeruul
ukanushi wa hali timilifu
 1. teeruulee
 2. teeruulee
 3. teeruulee
 4. teeruulee
 5. teeruulee
 6. teeruulee
 7. teeru
 8. teeru
 9. teeru
 10. teeru
 11. teeru
 12. teeru

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
Perfect
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
ukanushi wa hali timilifu
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
 7. teeru
 8. teeru
 9. teeru
 10. teeru
 11. teeru
 12. teeru

Hali ya kuamuru

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. teerual
 2. teeruleen
halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
ukanushi
 1. teeru
 2. teeru
ukanushi
 1. teeru
 2. teeru

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. teeruee
 2. teeruee
 3. teeruee
 4. teeruee
 5. teeruee
 6. teeru
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. teeru
 2. teeru
 3. teeru
 4. teeru
 5. teeru
 6. teeru
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. teeruulee
 2. teeruulee
 3. teeruulee
 4. teeruulee
 5. teeruul
 6. teeruulee
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. teeruee
 2. teeruee
 3. teeruee
 4. teeruee
 5. teeruee
 6. teeru