kwa jumla

 1. teertu

umbo msingi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
Perfect
 1. teertuoon
 2. teertuoon
 3. teertuoon
 4. teertuoon
 5. teertuoon
 6. teertuoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teertuul
 2. teertuul
 3. teertuul
 4. teertuul
 5. teertuul
 6. teertuul
ukanushi wa hali timilifu
 1. teertuuloon
 2. teertuuloon
 3. teertuuloon
 4. teertuuloon
 5. teertuuloon
 6. teertuuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
Perfect
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
ukanushi wa hali timilifu
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu

halinjeo endelezi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
Perfect
 1. teertuoon
 2. teertuoon
 3. teertuoon
 4. teertuoon
 5. teertuoon
 6. teertuoon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
Perfect
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu

kukisisitiza kiima

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
Perfect
 1. teertuoon
 2. teertuoon
 3. teertuoon
 4. teertuoon
 5. teertuoon
 6. teertuoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teertuul
 2. teertuul
 3. teertuul
 4. teertuul
 5. teertuul
 6. teertuul

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
Perfect
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu

kukisisitiza kitenzi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. teertu naa
 2. verb nga
 3. teertu naa
 4. teertu nanu
 5. teertu ngeen
 6. teertu ñanu
Perfect
 1. teertuoon naa
 2. verboon nga
 3. teertuoon naa
 4. teertuoon nanu
 5. teertuoon ngeen
 6. teertuoon ñanu
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teertuuma
 2. teertuuloo
 3. teertuul
 4. teertuunu
 5. teertuuleen
 6. teertuunu
ukanushi wa hali timilifu
 1. teertuuma woon
 2. teertuuloo woon
 3. teertuuloon
 4. teertuunu woon
 5. teertuuleen woon
 6. teertuunu woon

kukisisitiza yambwa

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
Perfect
 1. teertuoon
 2. teertuoon
 3. teertuoon
 4. teertuoon
 5. teertuoon
 6. teertuoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teertuul
 2. teertuul
 3. teertuul
 4. teertuul
 5. teertuul
 6. teertuul
ukanushi wa hali timilifu
 1. teertuuloon
 2. teertuuloon
 3. teertuuloon
 4. teertuuloon
 5. teertuuloon
 6. teertuuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
Perfect
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
ukanushi wa hali timilifu
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu

yakinishi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
Perfect
 1. teertuoon
 2. teertuoon
 3. teertuoon
 4. teertuoon
 5. teertuoon
 6. teertuoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teertuul
 2. teertuul
 3. teertuul
 4. teertuul
 5. teertuul
 6. teertuul
ukanushi wa hali timilifu
 1. teertuuloon
 2. teertuuloon
 3. teertuuloon
 4. teertuuloon
 5. teertuuloon
 6. teertuuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
Perfect
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
 7. teertu
 8. teertu
 9. teertu
 10. teertu
 11. teertu
 12. teertu
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
ukanushi wa hali timilifu
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
 7. teertu
 8. teertu
 9. teertu
 10. teertu
 11. teertu
 12. teertu

Projective

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
tendo la kawaida wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
tendo la kawaida na hali timilifu
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
ukanushi wa tendo la kawaida wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
ukanushi wa tendo la kawaida na hali timilifu
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu

Amri

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. teertuee
 2. teertuee
 3. teertuee
 4. teertuee
 5. teertuee
 6. teertuee
Perfect
 1. teertuee
 2. teertuee
 3. teertuee
 4. teertuee
 5. teertuee
 6. teertuee
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teertuulee
 2. teertuulee
 3. teertuulee
 4. teertuulee
 5. teertuul
 6. teertuul
ukanushi wa hali timilifu
 1. teertuulee
 2. teertuulee
 3. teertuulee
 4. teertuulee
 5. teertuulee
 6. teertuulee
 7. teertu
 8. teertu
 9. teertu
 10. teertu
 11. teertu
 12. teertu

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
Perfect
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
ukanushi wa wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
ukanushi wa hali timilifu
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
 7. teertu
 8. teertu
 9. teertu
 10. teertu
 11. teertu
 12. teertu

Hali ya kuamuru

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. teertual
 2. teertuleen
halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
ukanushi
 1. teertu
 2. teertu
ukanushi
 1. teertu
 2. teertu

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. teertuee
 2. teertuee
 3. teertuee
 4. teertuee
 5. teertuee
 6. teertu
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. teertu
 2. teertu
 3. teertu
 4. teertu
 5. teertu
 6. teertu
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. teertuulee
 2. teertuulee
 3. teertuulee
 4. teertuulee
 5. teertuul
 6. teertuulee
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. teertuee
 2. teertuee
 3. teertuee
 4. teertuee
 5. teertuee
 6. teertu