kwa jumla

 1. yapp
 2. w-
 3. y-

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. yapp wi
wingi
 1. yapp yi

kionyeshi mbali

umoja
 1. yapp wa
wingi
 1. yapp ya

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. aw yapp
wingi
 1. ay yapp
wingi (contraction)
 1. i yapp

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. yapp wii
 2. ama
 3. wii yapp
karibu na mzungumzaji
 1. yapp woowu
 2. ama
 3. woowu yapp
mbali
 1. yapp wale
 2. ama
 3. wale yapp
ama pia
 1. yapp wee
 2. ama
 3. wee yapp
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. yapp woowale
 2. ama
 3. woowale yapp
ama pia
 1. yapp woowa
 2. ama
 3. woowa yapp
ama pia
 1. yapp woowee
 2. ama
 3. woowee yapp

kibainishi kihusishi

buye
 1. yapp wuy
definite
 1. yapp wiy

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. yapp wepp
liongezalo
 1. weneen yapp

genitive determiner

umoja
 1. sama yapp
 2. sa yapp
 3. yappam
 4. sunu yapp
 5. seen yapp
 6. seen yapp
wingi
 1. samay yapp
 2. say yapp
 3. ay yappam
 4. sunuy yapp
 5. seeni yapp
 6. seeni yapp