lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. fogga

umbo msingi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
Perfect
 1. foggoon
 2. foggoon
 3. foggoon
 4. foggoon
 5. foggoon
 6. foggoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. foggul
 2. foggul
 3. foggul
 4. foggul
 5. foggul
 6. foggul
ukanushi wa hali timilifu
 1. fogguloon
 2. fogguloon
 3. fogguloon
 4. fogguloon
 5. fogguloon
 6. fogguloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
Perfect
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
ukanushi wa wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
ukanushi wa hali timilifu
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga

halinjeo endelezi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
Perfect
 1. foggoon
 2. foggoon
 3. foggoon
 4. foggoon
 5. foggoon
 6. foggoon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
Perfect
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga

kukisisitiza kiima

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
Perfect
 1. foggoon
 2. foggoon
 3. foggoon
 4. foggoon
 5. foggoon
 6. foggoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. foggul
 2. foggul
 3. foggul
 4. foggul
 5. foggul
 6. foggul

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
Perfect
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga

kukisisitiza kitenzi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. fogga naa
 2. verb nga
 3. fogga naa
 4. fogga nanu
 5. fogga ngeen
 6. fogga ñanu
Perfect
 1. foggoon naa
 2. verboon nga
 3. foggoon naa
 4. foggoon nanu
 5. foggoon ngeen
 6. foggoon ñanu
ukanushi wa wakati uliopo
 1. fogguma
 2. fogguloo
 3. foggul
 4. foggunu
 5. fogguleen
 6. foggunu
ukanushi wa hali timilifu
 1. fogguma woon
 2. fogguloo woon
 3. fogguloon
 4. foggunu woon
 5. fogguleen woon
 6. foggunu woon

kukisisitiza yambwa

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
Perfect
 1. foggoon
 2. foggoon
 3. foggoon
 4. foggoon
 5. foggoon
 6. foggoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. foggul
 2. foggul
 3. foggul
 4. foggul
 5. foggul
 6. foggul
ukanushi wa hali timilifu
 1. fogguloon
 2. fogguloon
 3. fogguloon
 4. fogguloon
 5. fogguloon
 6. fogguloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
Perfect
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
ukanushi wa wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
ukanushi wa hali timilifu
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga

yakinishi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
Perfect
 1. foggoon
 2. foggoon
 3. foggoon
 4. foggoon
 5. foggoon
 6. foggoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. foggul
 2. foggul
 3. foggul
 4. foggul
 5. foggul
 6. foggul
ukanushi wa hali timilifu
 1. fogguloon
 2. fogguloon
 3. fogguloon
 4. fogguloon
 5. fogguloon
 6. fogguloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
Perfect
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
 7. fogga
 8. fogga
 9. fogga
 10. fogga
 11. fogga
 12. fogga
ukanushi wa wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
ukanushi wa hali timilifu
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
 7. fogga
 8. fogga
 9. fogga
 10. fogga
 11. fogga
 12. fogga

Projective

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
ukanushi wa wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
tendo la kawaida wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
tendo la kawaida na hali timilifu
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
ukanushi wa tendo la kawaida wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
ukanushi wa tendo la kawaida na hali timilifu
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga

Amri

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. foggee
 2. foggee
 3. foggee
 4. foggee
 5. foggee
 6. foggee
Perfect
 1. foggee
 2. foggee
 3. foggee
 4. foggee
 5. foggee
 6. foggee
ukanushi wa wakati uliopo
 1. foggulee
 2. foggulee
 3. foggulee
 4. foggulee
 5. foggul
 6. foggul
ukanushi wa hali timilifu
 1. foggulee
 2. foggulee
 3. foggulee
 4. foggulee
 5. foggulee
 6. foggulee
 7. fogga
 8. fogga
 9. fogga
 10. fogga
 11. fogga
 12. fogga

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
Perfect
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
ukanushi wa wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
ukanushi wa hali timilifu
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
 7. fogga
 8. fogga
 9. fogga
 10. fogga
 11. fogga
 12. fogga

Hali ya kuamuru

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. foggal
 2. foggleen
halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
ukanushi
 1. fogga
 2. fogga
ukanushi
 1. fogga
 2. fogga

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. foggee
 2. foggee
 3. foggee
 4. foggee
 5. foggee
 6. fogga
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. fogga
 2. fogga
 3. fogga
 4. fogga
 5. fogga
 6. fogga
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. foggulee
 2. foggulee
 3. foggulee
 4. foggulee
 5. foggul
 6. foggulee
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. foggee
 2. foggee
 3. foggee
 4. foggee
 5. foggee
 6. fogga