lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. gaynde
 2. g-
 3. y-

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. gaynde gi
wingi
 1. gaynde yi

kionyeshi mbali

umoja
 1. gaynde ga
wingi
 1. gaynde ya

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. ag gaynde
wingi
 1. ay gaynde
wingi (contraction)
 1. i gaynde

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. gaynde gii
 2. ama
 3. gii gaynde
karibu na mzungumzaji
 1. gaynde googu
 2. ama
 3. googu gaynde
mbali
 1. gaynde gale
 2. ama
 3. gale gaynde
ama pia
 1. gaynde gee
 2. ama
 3. gee gaynde
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. gaynde googale
 2. ama
 3. googale gaynde
ama pia
 1. gaynde googa
 2. ama
 3. googa gaynde
ama pia
 1. gaynde googee
 2. ama
 3. googee gaynde

kibainishi kihusishi

buye
 1. gaynde guy
definite
 1. gaynde giy

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. gaynde gepp
liongezalo
 1. geneen gaynde

genitive determiner

umoja
 1. sama gaynde
 2. sa gaynde
 3. gayndeam
 4. sunu gaynde
 5. seen gaynde
 6. seen gaynde
wingi
 1. samay gaynde
 2. say gaynde
 3. ay gayndeam
 4. sunuy gaynde
 5. seeni gaynde
 6. seeni gaynde