lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. joxoñ
 2. b-
 3. y-

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. joxoñ bi
wingi
 1. joxoñ yi

kionyeshi mbali

umoja
 1. joxoñ ba
wingi
 1. joxoñ ya

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. ab joxoñ
wingi
 1. ay joxoñ
wingi (contraction)
 1. i joxoñ

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. joxoñ bii
 2. ama
 3. bii joxoñ
karibu na mzungumzaji
 1. joxoñ boobu
 2. ama
 3. boobu joxoñ
mbali
 1. joxoñ bale
 2. ama
 3. bale joxoñ
ama pia
 1. joxoñ bee
 2. ama
 3. bee joxoñ
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. joxoñ boobale
 2. ama
 3. boobale joxoñ
ama pia
 1. joxoñ booba
 2. ama
 3. booba joxoñ
ama pia
 1. joxoñ boobee
 2. ama
 3. boobee joxoñ

kibainishi kihusishi

buye
 1. joxoñ buy
definite
 1. joxoñ biy

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. joxoñ bepp
liongezalo
 1. beneen joxoñ

genitive determiner

umoja
 1. sama joxoñ
 2. sa joxoñ
 3. joxoñam
 4. sunu joxoñ
 5. seen joxoñ
 6. seen joxoñ
wingi
 1. samay joxoñ
 2. say joxoñ
 3. ay joxoñam
 4. sunuy joxoñ
 5. seeni joxoñ
 6. seeni joxoñ