lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. morom
 2. m-
 3. y-

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. morom mi
wingi
 1. morom yi

kionyeshi mbali

umoja
 1. morom ma
wingi
 1. morom ya

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. am morom
wingi
 1. ay morom
wingi (contraction)
 1. i morom

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. morom mii
 2. ama
 3. mii morom
karibu na mzungumzaji
 1. morom moomu
 2. ama
 3. moomu morom
mbali
 1. morom male
 2. ama
 3. male morom
ama pia
 1. morom mee
 2. ama
 3. mee morom
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. morom moomale
 2. ama
 3. moomale morom
ama pia
 1. morom mooma
 2. ama
 3. mooma morom
ama pia
 1. morom moomee
 2. ama
 3. moomee morom

kibainishi kihusishi

buye
 1. morom muy
definite
 1. morom miy

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. morom mepp
liongezalo
 1. meneen morom

genitive determiner

umoja
 1. sama morom
 2. sa morom
 3. moromam
 4. sunu morom
 5. seen morom
 6. seen morom
wingi
 1. samay morom
 2. say morom
 3. ay moromam
 4. sunuy morom
 5. seeni morom
 6. seeni morom