lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. laŋ
 2. -
 3. -

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. -
wingi
 1. -

kionyeshi mbali

umoja
 1. -
wingi
 1. -

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. -
wingi
 1. -
wingi (contraction)
 1. -

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. -
 2. ama
 3. -
karibu na mzungumzaji
 1. -
 2. ama
 3. -
mbali
 1. -
 2. ama
 3. -
ama pia
 1. -
 2. ama
 3. -
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. -
 2. ama
 3. -
ama pia
 1. -
 2. ama
 3. -
ama pia
 1. -
 2. ama
 3. -

kibainishi kihusishi

buye
 1. -
definite
 1. -

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. -
liongezalo
 1. -

genitive determiner

umoja
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
wingi
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -