lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. musal

umbo msingi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musaloon
 2. musaloon
 3. musaloon
 4. musaloon
 5. musaloon
 6. musaloon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. musalul
 2. musalul
 3. musalul
 4. musalul
 5. musalul
 6. musalul
ukanushi wa hali timilifu
 1. musaluloon
 2. musaluloon
 3. musaluloon
 4. musaluloon
 5. musaluloon
 6. musaluloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
ukanushi wa wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
ukanushi wa hali timilifu
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal

halinjeo endelezi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musaloon
 2. musaloon
 3. musaloon
 4. musaloon
 5. musaloon
 6. musaloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal

kukisisitiza kiima

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musaloon
 2. musaloon
 3. musaloon
 4. musaloon
 5. musaloon
 6. musaloon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. musalul
 2. musalul
 3. musalul
 4. musalul
 5. musalul
 6. musalul

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal

kukisisitiza kitenzi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. musal naa
 2. verb nga
 3. musal naa
 4. musal nanu
 5. musal ngeen
 6. musal ñanu
Perfect
 1. musaloon naa
 2. verboon nga
 3. musaloon naa
 4. musaloon nanu
 5. musaloon ngeen
 6. musaloon ñanu
ukanushi wa wakati uliopo
 1. musaluma
 2. musaluloo
 3. musalul
 4. musalunu
 5. musaluleen
 6. musalunu
ukanushi wa hali timilifu
 1. musaluma woon
 2. musaluloo woon
 3. musaluloon
 4. musalunu woon
 5. musaluleen woon
 6. musalunu woon

kukisisitiza yambwa

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musaloon
 2. musaloon
 3. musaloon
 4. musaloon
 5. musaloon
 6. musaloon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. musalul
 2. musalul
 3. musalul
 4. musalul
 5. musalul
 6. musalul
ukanushi wa hali timilifu
 1. musaluloon
 2. musaluloon
 3. musaluloon
 4. musaluloon
 5. musaluloon
 6. musaluloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
ukanushi wa wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
ukanushi wa hali timilifu
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal

yakinishi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musaloon
 2. musaloon
 3. musaloon
 4. musaloon
 5. musaloon
 6. musaloon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. musalul
 2. musalul
 3. musalul
 4. musalul
 5. musalul
 6. musalul
ukanushi wa hali timilifu
 1. musaluloon
 2. musaluloon
 3. musaluloon
 4. musaluloon
 5. musaluloon
 6. musaluloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
 7. musal
 8. musal
 9. musal
 10. musal
 11. musal
 12. musal
ukanushi wa wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
ukanushi wa hali timilifu
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
 7. musal
 8. musal
 9. musal
 10. musal
 11. musal
 12. musal

Projective

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
ukanushi wa wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
tendo la kawaida wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
tendo la kawaida na hali timilifu
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
ukanushi wa tendo la kawaida wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
ukanushi wa tendo la kawaida na hali timilifu
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal

Amri

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. musalee
 2. musalee
 3. musalee
 4. musalee
 5. musalee
 6. musalee
Perfect
 1. musalee
 2. musalee
 3. musalee
 4. musalee
 5. musalee
 6. musalee
ukanushi wa wakati uliopo
 1. musalulee
 2. musalulee
 3. musalulee
 4. musalulee
 5. musalul
 6. musalul
ukanushi wa hali timilifu
 1. musalulee
 2. musalulee
 3. musalulee
 4. musalulee
 5. musalulee
 6. musalulee
 7. musal
 8. musal
 9. musal
 10. musal
 11. musal
 12. musal

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
ukanushi wa wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
ukanushi wa hali timilifu
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
 7. musal
 8. musal
 9. musal
 10. musal
 11. musal
 12. musal

Hali ya kuamuru

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. musalal
 2. musalleen
halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
ukanushi
 1. musal
 2. musal
ukanushi
 1. musal
 2. musal

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. musalee
 2. musalee
 3. musalee
 4. musalee
 5. musalee
 6. musal
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. musalulee
 2. musalulee
 3. musalulee
 4. musalulee
 5. musalul
 6. musalulee
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. musalee
 2. musalee
 3. musalee
 4. musalee
 5. musalee
 6. musal