lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. nànd

umbo msingi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
Perfect
 1. nàndoon
 2. nàndoon
 3. nàndoon
 4. nàndoon
 5. nàndoon
 6. nàndoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. nàndul
 2. nàndul
 3. nàndul
 4. nàndul
 5. nàndul
 6. nàndul
ukanushi wa hali timilifu
 1. nànduloon
 2. nànduloon
 3. nànduloon
 4. nànduloon
 5. nànduloon
 6. nànduloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
Perfect
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
ukanushi wa wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
ukanushi wa hali timilifu
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd

halinjeo endelezi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
Perfect
 1. nàndoon
 2. nàndoon
 3. nàndoon
 4. nàndoon
 5. nàndoon
 6. nàndoon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
Perfect
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd

kukisisitiza kiima

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
Perfect
 1. nàndoon
 2. nàndoon
 3. nàndoon
 4. nàndoon
 5. nàndoon
 6. nàndoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. nàndul
 2. nàndul
 3. nàndul
 4. nàndul
 5. nàndul
 6. nàndul

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
Perfect
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd

kukisisitiza kitenzi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. nànd naa
 2. verb nga
 3. nànd naa
 4. nànd nanu
 5. nànd ngeen
 6. nànd ñanu
Perfect
 1. nàndoon naa
 2. verboon nga
 3. nàndoon naa
 4. nàndoon nanu
 5. nàndoon ngeen
 6. nàndoon ñanu
ukanushi wa wakati uliopo
 1. nànduma
 2. nànduloo
 3. nàndul
 4. nàndunu
 5. nànduleen
 6. nàndunu
ukanushi wa hali timilifu
 1. nànduma woon
 2. nànduloo woon
 3. nànduloon
 4. nàndunu woon
 5. nànduleen woon
 6. nàndunu woon

kukisisitiza yambwa

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
Perfect
 1. nàndoon
 2. nàndoon
 3. nàndoon
 4. nàndoon
 5. nàndoon
 6. nàndoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. nàndul
 2. nàndul
 3. nàndul
 4. nàndul
 5. nàndul
 6. nàndul
ukanushi wa hali timilifu
 1. nànduloon
 2. nànduloon
 3. nànduloon
 4. nànduloon
 5. nànduloon
 6. nànduloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
Perfect
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
ukanushi wa wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
ukanushi wa hali timilifu
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd

yakinishi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
Perfect
 1. nàndoon
 2. nàndoon
 3. nàndoon
 4. nàndoon
 5. nàndoon
 6. nàndoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. nàndul
 2. nàndul
 3. nàndul
 4. nàndul
 5. nàndul
 6. nàndul
ukanushi wa hali timilifu
 1. nànduloon
 2. nànduloon
 3. nànduloon
 4. nànduloon
 5. nànduloon
 6. nànduloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
Perfect
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
 7. nànd
 8. nànd
 9. nànd
 10. nànd
 11. nànd
 12. nànd
ukanushi wa wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
ukanushi wa hali timilifu
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
 7. nànd
 8. nànd
 9. nànd
 10. nànd
 11. nànd
 12. nànd

Projective

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
ukanushi wa wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
tendo la kawaida wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
tendo la kawaida na hali timilifu
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
ukanushi wa tendo la kawaida wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
ukanushi wa tendo la kawaida na hali timilifu
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd

Amri

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. nàndee
 2. nàndee
 3. nàndee
 4. nàndee
 5. nàndee
 6. nàndee
Perfect
 1. nàndee
 2. nàndee
 3. nàndee
 4. nàndee
 5. nàndee
 6. nàndee
ukanushi wa wakati uliopo
 1. nàndulee
 2. nàndulee
 3. nàndulee
 4. nàndulee
 5. nàndul
 6. nàndul
ukanushi wa hali timilifu
 1. nàndulee
 2. nàndulee
 3. nàndulee
 4. nàndulee
 5. nàndulee
 6. nàndulee
 7. nànd
 8. nànd
 9. nànd
 10. nànd
 11. nànd
 12. nànd

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
Perfect
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
ukanushi wa wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
ukanushi wa hali timilifu
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
 7. nànd
 8. nànd
 9. nànd
 10. nànd
 11. nànd
 12. nànd

Hali ya kuamuru

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. nàndal
 2. nàndleen
halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
ukanushi
 1. nànd
 2. nànd
ukanushi
 1. nànd
 2. nànd

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. nàndee
 2. nàndee
 3. nàndee
 4. nàndee
 5. nàndee
 6. nànd
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. nànd
 2. nànd
 3. nànd
 4. nànd
 5. nànd
 6. nànd
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. nàndulee
 2. nàndulee
 3. nàndulee
 4. nàndulee
 5. nàndul
 6. nàndulee
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. nàndee
 2. nàndee
 3. nàndee
 4. nàndee
 5. nàndee
 6. nànd