lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. sarica
 2. b-
 3. y-

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. sarica bi
wingi
 1. sarica yi

kionyeshi mbali

umoja
 1. sarica ba
wingi
 1. sarica ya

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. ab sarica
wingi
 1. ay sarica
wingi (contraction)
 1. i sarica

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. sarica bii
 2. ama
 3. bii sarica
karibu na mzungumzaji
 1. sarica boobu
 2. ama
 3. boobu sarica
mbali
 1. sarica bale
 2. ama
 3. bale sarica
ama pia
 1. sarica bee
 2. ama
 3. bee sarica
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. sarica boobale
 2. ama
 3. boobale sarica
ama pia
 1. sarica booba
 2. ama
 3. booba sarica
ama pia
 1. sarica boobee
 2. ama
 3. boobee sarica

kibainishi kihusishi

buye
 1. sarica buy
definite
 1. sarica biy

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. sarica bepp
liongezalo
 1. beneen sarica

genitive determiner

umoja
 1. sama sarica
 2. sa sarica
 3. saricaam
 4. sunu sarica
 5. seen sarica
 6. seen sarica
wingi
 1. samay sarica
 2. say sarica
 3. ay saricaam
 4. sunuy sarica
 5. seeni sarica
 6. seeni sarica