lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. pomax

umbo msingi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
Perfect
 1. pomaxoon
 2. pomaxoon
 3. pomaxoon
 4. pomaxoon
 5. pomaxoon
 6. pomaxoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. pomaxul
 2. pomaxul
 3. pomaxul
 4. pomaxul
 5. pomaxul
 6. pomaxul
ukanushi wa hali timilifu
 1. pomaxuloon
 2. pomaxuloon
 3. pomaxuloon
 4. pomaxuloon
 5. pomaxuloon
 6. pomaxuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
Perfect
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
ukanushi wa wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
ukanushi wa hali timilifu
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax

halinjeo endelezi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
Perfect
 1. pomaxoon
 2. pomaxoon
 3. pomaxoon
 4. pomaxoon
 5. pomaxoon
 6. pomaxoon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
Perfect
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax

kukisisitiza kiima

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
Perfect
 1. pomaxoon
 2. pomaxoon
 3. pomaxoon
 4. pomaxoon
 5. pomaxoon
 6. pomaxoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. pomaxul
 2. pomaxul
 3. pomaxul
 4. pomaxul
 5. pomaxul
 6. pomaxul

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
Perfect
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax

kukisisitiza kitenzi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. pomax naa
 2. verb nga
 3. pomax naa
 4. pomax nanu
 5. pomax ngeen
 6. pomax ñanu
Perfect
 1. pomaxoon naa
 2. verboon nga
 3. pomaxoon naa
 4. pomaxoon nanu
 5. pomaxoon ngeen
 6. pomaxoon ñanu
ukanushi wa wakati uliopo
 1. pomaxuma
 2. pomaxuloo
 3. pomaxul
 4. pomaxunu
 5. pomaxuleen
 6. pomaxunu
ukanushi wa hali timilifu
 1. pomaxuma woon
 2. pomaxuloo woon
 3. pomaxuloon
 4. pomaxunu woon
 5. pomaxuleen woon
 6. pomaxunu woon

kukisisitiza yambwa

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
Perfect
 1. pomaxoon
 2. pomaxoon
 3. pomaxoon
 4. pomaxoon
 5. pomaxoon
 6. pomaxoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. pomaxul
 2. pomaxul
 3. pomaxul
 4. pomaxul
 5. pomaxul
 6. pomaxul
ukanushi wa hali timilifu
 1. pomaxuloon
 2. pomaxuloon
 3. pomaxuloon
 4. pomaxuloon
 5. pomaxuloon
 6. pomaxuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
Perfect
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
ukanushi wa wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
ukanushi wa hali timilifu
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax

yakinishi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
Perfect
 1. pomaxoon
 2. pomaxoon
 3. pomaxoon
 4. pomaxoon
 5. pomaxoon
 6. pomaxoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. pomaxul
 2. pomaxul
 3. pomaxul
 4. pomaxul
 5. pomaxul
 6. pomaxul
ukanushi wa hali timilifu
 1. pomaxuloon
 2. pomaxuloon
 3. pomaxuloon
 4. pomaxuloon
 5. pomaxuloon
 6. pomaxuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
Perfect
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
 7. pomax
 8. pomax
 9. pomax
 10. pomax
 11. pomax
 12. pomax
ukanushi wa wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
ukanushi wa hali timilifu
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
 7. pomax
 8. pomax
 9. pomax
 10. pomax
 11. pomax
 12. pomax

Projective

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
ukanushi wa wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
tendo la kawaida wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
tendo la kawaida na hali timilifu
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
ukanushi wa tendo la kawaida wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
ukanushi wa tendo la kawaida na hali timilifu
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax

Amri

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. pomaxee
 2. pomaxee
 3. pomaxee
 4. pomaxee
 5. pomaxee
 6. pomaxee
Perfect
 1. pomaxee
 2. pomaxee
 3. pomaxee
 4. pomaxee
 5. pomaxee
 6. pomaxee
ukanushi wa wakati uliopo
 1. pomaxulee
 2. pomaxulee
 3. pomaxulee
 4. pomaxulee
 5. pomaxul
 6. pomaxul
ukanushi wa hali timilifu
 1. pomaxulee
 2. pomaxulee
 3. pomaxulee
 4. pomaxulee
 5. pomaxulee
 6. pomaxulee
 7. pomax
 8. pomax
 9. pomax
 10. pomax
 11. pomax
 12. pomax

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
Perfect
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
ukanushi wa wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
ukanushi wa hali timilifu
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
 7. pomax
 8. pomax
 9. pomax
 10. pomax
 11. pomax
 12. pomax

Hali ya kuamuru

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. pomaxal
 2. pomaxleen
halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
ukanushi
 1. pomax
 2. pomax
ukanushi
 1. pomax
 2. pomax

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. pomaxee
 2. pomaxee
 3. pomaxee
 4. pomaxee
 5. pomaxee
 6. pomax
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. pomax
 2. pomax
 3. pomax
 4. pomax
 5. pomax
 6. pomax
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. pomaxulee
 2. pomaxulee
 3. pomaxulee
 4. pomaxulee
 5. pomaxul
 6. pomaxulee
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. pomaxee
 2. pomaxee
 3. pomaxee
 4. pomaxee
 5. pomaxee
 6. pomax