kwa jumla

 1. nawkat
 2. b-
 3. y-

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. nawkat bi
wingi
 1. nawkat yi

kionyeshi mbali

umoja
 1. nawkat ba
wingi
 1. nawkat ya

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. ab nawkat
wingi
 1. ay nawkat
wingi (contraction)
 1. i nawkat

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. nawkat bii
 2. ama
 3. bii nawkat
karibu na mzungumzaji
 1. nawkat boobu
 2. ama
 3. boobu nawkat
mbali
 1. nawkat bale
 2. ama
 3. bale nawkat
ama pia
 1. nawkat bee
 2. ama
 3. bee nawkat
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. nawkat boobale
 2. ama
 3. boobale nawkat
ama pia
 1. nawkat booba
 2. ama
 3. booba nawkat
ama pia
 1. nawkat boobee
 2. ama
 3. boobee nawkat

kibainishi kihusishi

buye
 1. nawkat buy
definite
 1. nawkat biy

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. nawkat bepp
liongezalo
 1. beneen nawkat

genitive determiner

umoja
 1. sama nawkat
 2. sa nawkat
 3. nawkatam
 4. sunu nawkat
 5. seen nawkat
 6. seen nawkat
wingi
 1. samay nawkat
 2. say nawkat
 3. ay nawkatam
 4. sunuy nawkat
 5. seeni nawkat
 6. seeni nawkat