lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. tajoor
 2. b-
 3. y-

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. tajoor bi
wingi
 1. tajoor yi

kionyeshi mbali

umoja
 1. tajoor ba
wingi
 1. tajoor ya

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. ab tajoor
wingi
 1. ay tajoor
wingi (contraction)
 1. i tajoor

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. tajoor bii
 2. ama
 3. bii tajoor
karibu na mzungumzaji
 1. tajoor boobu
 2. ama
 3. boobu tajoor
mbali
 1. tajoor bale
 2. ama
 3. bale tajoor
ama pia
 1. tajoor bee
 2. ama
 3. bee tajoor
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. tajoor boobale
 2. ama
 3. boobale tajoor
ama pia
 1. tajoor booba
 2. ama
 3. booba tajoor
ama pia
 1. tajoor boobee
 2. ama
 3. boobee tajoor

kibainishi kihusishi

buye
 1. tajoor buy
definite
 1. tajoor biy

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. tajoor bepp
liongezalo
 1. beneen tajoor

genitive determiner

umoja
 1. sama tajoor
 2. sa tajoor
 3. tajooram
 4. sunu tajoor
 5. seen tajoor
 6. seen tajoor
wingi
 1. samay tajoor
 2. say tajoor
 3. ay tajooram
 4. sunuy tajoor
 5. seeni tajoor
 6. seeni tajoor