lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. tayoor
 2. b-
 3. y-

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. tayoor bi
wingi
 1. tayoor yi

kionyeshi mbali

umoja
 1. tayoor ba
wingi
 1. tayoor ya

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. ab tayoor
wingi
 1. ay tayoor
wingi (contraction)
 1. i tayoor

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. tayoor bii
 2. ama
 3. bii tayoor
karibu na mzungumzaji
 1. tayoor boobu
 2. ama
 3. boobu tayoor
mbali
 1. tayoor bale
 2. ama
 3. bale tayoor
ama pia
 1. tayoor bee
 2. ama
 3. bee tayoor
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. tayoor boobale
 2. ama
 3. boobale tayoor
ama pia
 1. tayoor booba
 2. ama
 3. booba tayoor
ama pia
 1. tayoor boobee
 2. ama
 3. boobee tayoor

kibainishi kihusishi

buye
 1. tayoor buy
definite
 1. tayoor biy

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. tayoor bepp
liongezalo
 1. beneen tayoor

genitive determiner

umoja
 1. sama tayoor
 2. sa tayoor
 3. tayooram
 4. sunu tayoor
 5. seen tayoor
 6. seen tayoor
wingi
 1. samay tayoor
 2. say tayoor
 3. ay tayooram
 4. sunuy tayoor
 5. seeni tayoor
 6. seeni tayoor