kwa jumla

 1. siif
 2. b-
 3. y-

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. siif bi
wingi
 1. siif yi

kionyeshi mbali

umoja
 1. siif ba
wingi
 1. siif ya

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. ab siif
wingi
 1. ay siif
wingi (contraction)
 1. i siif

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. siif bii
 2. ama
 3. bii siif
karibu na mzungumzaji
 1. siif boobu
 2. ama
 3. boobu siif
mbali
 1. siif bale
 2. ama
 3. bale siif
ama pia
 1. siif bee
 2. ama
 3. bee siif
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. siif boobale
 2. ama
 3. boobale siif
ama pia
 1. siif booba
 2. ama
 3. booba siif
ama pia
 1. siif boobee
 2. ama
 3. boobee siif

kibainishi kihusishi

buye
 1. siif buy
definite
 1. siif biy

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. siif bepp
liongezalo
 1. beneen siif

genitive determiner

umoja
 1. sama siif
 2. sa siif
 3. siifam
 4. sunu siif
 5. seen siif
 6. seen siif
wingi
 1. samay siif
 2. say siif
 3. ay siifam
 4. sunuy siif
 5. seeni siif
 6. seeni siif