lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. reew
 2. m-
 3. y-

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. reew mi
wingi
 1. reew yi

kionyeshi mbali

umoja
 1. reew ma
wingi
 1. reew ya

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. am reew
wingi
 1. ay reew
wingi (contraction)
 1. i reew

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. reew mii
 2. ama
 3. mii reew
karibu na mzungumzaji
 1. reew moomu
 2. ama
 3. moomu reew
mbali
 1. reew male
 2. ama
 3. male reew
ama pia
 1. reew mee
 2. ama
 3. mee reew
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. reew moomale
 2. ama
 3. moomale reew
ama pia
 1. reew mooma
 2. ama
 3. mooma reew
ama pia
 1. reew moomee
 2. ama
 3. moomee reew

kibainishi kihusishi

buye
 1. reew muy
definite
 1. reew miy

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. reew mepp
liongezalo
 1. meneen reew

genitive determiner

umoja
 1. sama reew
 2. sa reew
 3. reewam
 4. sunu reew
 5. seen reew
 6. seen reew
wingi
 1. samay reew
 2. say reew
 3. ay reewam
 4. sunuy reew
 5. seeni reew
 6. seeni reew