kwa jumla

 1. tàppaat
 2. b-
 3. y-

Kibainishi sahili bayana

kionyeshi papale

umoja
 1. tàppaat bi
wingi
 1. tàppaat yi

kionyeshi mbali

umoja
 1. tàppaat ba
wingi
 1. tàppaat ya

Kibainishi sahili buye

umoja
 1. ab tàppaat
wingi
 1. ay tàppaat
wingi (contraction)
 1. i tàppaat

kidhihibishi kionyeshi

karibu na mzungumzaji
 1. tàppaat bii
 2. ama
 3. bii tàppaat
karibu na mzungumzaji
 1. tàppaat boobu
 2. ama
 3. boobu tàppaat
mbali
 1. tàppaat bale
 2. ama
 3. bale tàppaat
ama pia
 1. tàppaat bee
 2. ama
 3. bee tàppaat
mbali lakini karibu zaidi na msikilizaji
 1. tàppaat boobale
 2. ama
 3. boobale tàppaat
ama pia
 1. tàppaat booba
 2. ama
 3. booba tàppaat
ama pia
 1. tàppaat boobee
 2. ama
 3. boobee tàppaat

kibainishi kihusishi

buye
 1. tàppaat buy
definite
 1. tàppaat biy

kidhihirishi cha idadi

sahili
 1. tàppaat bepp
liongezalo
 1. beneen tàppaat

genitive determiner

umoja
 1. sama tàppaat
 2. sa tàppaat
 3. tàppaatam
 4. sunu tàppaat
 5. seen tàppaat
 6. seen tàppaat
wingi
 1. samay tàppaat
 2. say tàppaat
 3. ay tàppaatam
 4. sunuy tàppaat
 5. seeni tàppaat
 6. seeni tàppaat