lililotafutwa la mwisho

kwa jumla

 1. tàppaat

umbo msingi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
Perfect
 1. tàppaatoon
 2. tàppaatoon
 3. tàppaatoon
 4. tàppaatoon
 5. tàppaatoon
 6. tàppaatoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. tàppaatul
 2. tàppaatul
 3. tàppaatul
 4. tàppaatul
 5. tàppaatul
 6. tàppaatul
ukanushi wa hali timilifu
 1. tàppaatuloon
 2. tàppaatuloon
 3. tàppaatuloon
 4. tàppaatuloon
 5. tàppaatuloon
 6. tàppaatuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
Perfect
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
ukanushi wa wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
ukanushi wa hali timilifu
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat

halinjeo endelezi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
Perfect
 1. tàppaatoon
 2. tàppaatoon
 3. tàppaatoon
 4. tàppaatoon
 5. tàppaatoon
 6. tàppaatoon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
Perfect
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat

kukisisitiza kiima

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
Perfect
 1. tàppaatoon
 2. tàppaatoon
 3. tàppaatoon
 4. tàppaatoon
 5. tàppaatoon
 6. tàppaatoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. tàppaatul
 2. tàppaatul
 3. tàppaatul
 4. tàppaatul
 5. tàppaatul
 6. tàppaatul

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
Perfect
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat

kukisisitiza kitenzi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. tàppaat naa
 2. verb nga
 3. tàppaat naa
 4. tàppaat nanu
 5. tàppaat ngeen
 6. tàppaat ñanu
Perfect
 1. tàppaatoon naa
 2. verboon nga
 3. tàppaatoon naa
 4. tàppaatoon nanu
 5. tàppaatoon ngeen
 6. tàppaatoon ñanu
ukanushi wa wakati uliopo
 1. tàppaatuma
 2. tàppaatuloo
 3. tàppaatul
 4. tàppaatunu
 5. tàppaatuleen
 6. tàppaatunu
ukanushi wa hali timilifu
 1. tàppaatuma woon
 2. tàppaatuloo woon
 3. tàppaatuloon
 4. tàppaatunu woon
 5. tàppaatuleen woon
 6. tàppaatunu woon

kukisisitiza yambwa

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
Perfect
 1. tàppaatoon
 2. tàppaatoon
 3. tàppaatoon
 4. tàppaatoon
 5. tàppaatoon
 6. tàppaatoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. tàppaatul
 2. tàppaatul
 3. tàppaatul
 4. tàppaatul
 5. tàppaatul
 6. tàppaatul
ukanushi wa hali timilifu
 1. tàppaatuloon
 2. tàppaatuloon
 3. tàppaatuloon
 4. tàppaatuloon
 5. tàppaatuloon
 6. tàppaatuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
Perfect
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
ukanushi wa wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
ukanushi wa hali timilifu
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat

yakinishi

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
Perfect
 1. tàppaatoon
 2. tàppaatoon
 3. tàppaatoon
 4. tàppaatoon
 5. tàppaatoon
 6. tàppaatoon
ukanushi wa wakati uliopo
 1. tàppaatul
 2. tàppaatul
 3. tàppaatul
 4. tàppaatul
 5. tàppaatul
 6. tàppaatul
ukanushi wa hali timilifu
 1. tàppaatuloon
 2. tàppaatuloon
 3. tàppaatuloon
 4. tàppaatuloon
 5. tàppaatuloon
 6. tàppaatuloon

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
Perfect
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
 7. tàppaat
 8. tàppaat
 9. tàppaat
 10. tàppaat
 11. tàppaat
 12. tàppaat
ukanushi wa wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
ukanushi wa hali timilifu
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
 7. tàppaat
 8. tàppaat
 9. tàppaat
 10. tàppaat
 11. tàppaat
 12. tàppaat

Projective

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
ukanushi wa wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
tendo la kawaida wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
tendo la kawaida na hali timilifu
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
ukanushi wa tendo la kawaida wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
ukanushi wa tendo la kawaida na hali timilifu
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat

Amri

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu

wakati uliopo
 1. tàppaatee
 2. tàppaatee
 3. tàppaatee
 4. tàppaatee
 5. tàppaatee
 6. tàppaatee
Perfect
 1. tàppaatee
 2. tàppaatee
 3. tàppaatee
 4. tàppaatee
 5. tàppaatee
 6. tàppaatee
ukanushi wa wakati uliopo
 1. tàppaatulee
 2. tàppaatulee
 3. tàppaatulee
 4. tàppaatulee
 5. tàppaatul
 6. tàppaatul
ukanushi wa hali timilifu
 1. tàppaatulee
 2. tàppaatulee
 3. tàppaatulee
 4. tàppaatulee
 5. tàppaatulee
 6. tàppaatulee
 7. tàppaat
 8. tàppaat
 9. tàppaat
 10. tàppaat
 11. tàppaat
 12. tàppaat

hali isiyokamilifu

wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
Perfect
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
ukanushi wa wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
ukanushi wa hali timilifu
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
 7. tàppaat
 8. tàppaat
 9. tàppaat
 10. tàppaat
 11. tàppaat
 12. tàppaat

Hali ya kuamuru

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. tàppaatal
 2. tàppaatleen
halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
ukanushi
 1. tàppaat
 2. tàppaat
ukanushi
 1. tàppaat
 2. tàppaat

hali ya masharti 1 (hali)

halinjeo timilifu na wakati uliopo
 1. tàppaatee
 2. tàppaatee
 3. tàppaatee
 4. tàppaatee
 5. tàppaatee
 6. tàppaat
hali isiyokamilifu wakati uliopo
 1. tàppaat
 2. tàppaat
 3. tàppaat
 4. tàppaat
 5. tàppaat
 6. tàppaat
ukanushi wa hali timilifu na wakati uliopo
 1. tàppaatulee
 2. tàppaatulee
 3. tàppaatulee
 4. tàppaatulee
 5. tàppaatul
 6. tàppaatulee
Ukanushi halinjeo timilifu
 1. tàppaatee
 2. tàppaatee
 3. tàppaatee
 4. tàppaatee
 5. tàppaatee
 6. tàppaat