lililotafutwa la mwisho

matokeo Kijerumani-Wolof

  • viel (kitenzi, Kijerumani)
  • viel (kielezi, Kijerumani)
  • viel (kivumishi, Kijerumani)
    • las las  (kivumishi, Wolof)
    • naax naax  (kivumishi, Wolof)